bacheloruddannelse i Asian Studies Programme (ASP)
Bacheloruddannelse

Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia

Uddannelsen foregår på engelsk og giver dig indsigt i de særlige forhold, der gælder, når virksomheder arbejder med og på de asiatiske markeder.

Fakta

Navn:
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi og asiatiske forretningsforhold, og hvordan virksomheder er nødt til at tilpasse sig de særlige kulturelle, økonomiske og strukturelle forhold, når de samarbejder med asiatiske virksomheder eller agerer på asiatiske markeder.

Desuden lærer du enten det kinesiske eller japanske sprog mundtligt såvel som skriftligt. Du skal vælge sprog, når du søger optagelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine efterfølgende jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, men kan ligge inden for forskellige job i virksomheder, der arbejder med asiatiske virksomheder eller markeder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at forstå erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift såvel som specialiserede emner om Asien og asiatiske samfunds- og virksomhedsforhold.

På grund af den store kinesiske eller japanske sprogdel er uddannelsen fireårig.

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder organisation, regnskabsvæsen, finansiering og marketing
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • Kinesisk eller japansk sprog og kulturforståelse
 • Virksomhedsforhold i Asien – herunder økonomi, politik, kultur, strukturer og regulering
 • Globalisering og internationale virksomhedsforhold
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter og gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udveksling

Der er mulighed for udveksling på det syvende af de otte semestre.

Udlandsophold

Det fjerde af de otte semestre foregår i enten Kina eller Japan.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Kinesisk A eller japansk A (se dog note nedenfor)
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for kinesisk A og japansk A

Hvis du ikke har bestået kinesisk A eller japansk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på japanstudier.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS)

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 6,0 

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)AO 
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8,4 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business in Asia kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private virksomheder såvel som offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for job, hvor du kombinerer virksomhedsforståelse med specialiseret viden om asiatiske forretningsforhold.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information