bacheloruddannelse i Asian Studies Programme (ASP)
Bacheloruddannelse

Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia

Uddannelsen foregår på engelsk og kombinerer kinesisk eller japansk kultur- og sprogundervisning med international erhvervsøkonomi.

Fakta

Navn:
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I løbet af studiet tilegner du dig en bred viden om asiatisk sprog, samfund og kultur.

Du beskæftiger dig bl.a. med emner som interkulturel kommunikation, organisationsteori og samfundsøkonomi, og du bliver trænet i at lave komparative analyser.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, der opererer på tværs af Europa og Østasien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia (Japanese/English eller Chinese/English) er en engelsksproget uddannelse, der handler om at forstå østasiatisk kultur, sprog og økonomi.

Du lærer at analysere international økonomi med fokus på Østasien. På sprogdelen lærer du at bruge kinesisk eller japansk i praksis, og du får en grundlæggende viden om kinesiske eller japanske samfundsforhold.

Hovedområder

Uddannelsen er bygget op omkring fem hovedområder:

 • International Business Economics, hvor du undersøger international og asiatisk økonomi
 • Chinese/Japanese, hvor du lærer at læse, skrive, tale og forstå det valgte sprog
 • Comparative Social Analysis, hvor du bl.a. lærer at bruge komparativ analyse ved sammenligning af fx to virksomheders strategi eller kommunikation
 • Business Research Methods, hvor du lærer at bruge socialvidenskabelige metoder i forbindelse med kvalitativ og kvantitativ research
 • Intercultural Organisation, hvor du undersøger kommunikativ teori og praksis i forbindelse med nationale og internationale virksomhedsrelationer

Udlandsophold

Fjerde semester foregår i Kina, og på 7. semester har du mulighed for at tage et praktik- eller studieophold i udlandet, hvilket anbefales.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i mindre grupper. Al undervisning foregår på engelsk eller kinesisk/japansk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Kinesisk A eller japansk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for kinesisk A og japansk A

Hvis du ikke har bestået kinesisk A eller japansk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på japanstudier.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia (Japanese/English eller Chinese/English) som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8,6
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på erhvervsøkonomi og erhvervsprog.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i internationale virksomheder og organisationer, der opererer på tværs af Europa og Asien. Du kan komme til at arbejde som fx sælger, konsulent, rådgiver eller områdemanager for Asien.

Det internationale perspektiv gør det også muligt at finde job i virksomheder, som ikke nødvendigvis har forbindelse til Asien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for salg og indkøb.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information