bacheloruddannelse i Asian Studies Programme (ASP)
Bacheloruddannelse

Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia

Du lærer om de asiatiske markeder og de særlige forhold, der gælder for virksomheder, som handler med fx Kina og Japan.

Fakta

Navn:
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia
Varighed:
4 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi og asiatiske forretningsforhold. Uddannelsens fokus er, hvordan virksomheder kan tilpasse sig kulturelle, økonomiske og strukturelle forhold, når de samarbejder med asiatiske virksomheder eller agerer på asiatiske markeder.

Desuden lærer du enten det kinesiske eller japanske sprog både mundtligt og skriftligt. Du skal vælge sprog, når du søger optagelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine efterfølgende jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, men kan ligge inden for forskellige job i virksomheder, der arbejder med asiatiske virksomheder eller markeder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at forstå erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift såvel som specialiserede emner om Asien og asiatiske samfunds- og virksomhedsforhold.

På grund af den store kinesiske eller japanske sprogdel er uddannelsen fireårig.

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder organisation, regnskabsvæsen, finansiering og marketing
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • Kinesisk eller japansk sprog og kulturforståelse
 • Virksomhedsforhold i Asien – herunder økonomi, politik, kultur, strukturer og regulering
 • Globalisering og internationale virksomhedsforhold
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter og gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Det fjerde af de otte semestre foregår i enten Kina eller Japan.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Kinesisk A eller japansk A (se dog note nedenfor)
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for kinesisk A og japansk A

Hvis du ikke har bestået kinesisk A eller japansk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på japanstudier.

Læs mere om propædeutisk undervisning

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS)

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 
 • Fra 2025 er der også krav om matematik B med mindst 4,0 i gennemsnit

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i business, asian language and culture foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg  (Sommerstart, kinesisk)7.8 
Frederiksberg  (Sommerstart, japansk)8.3 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business in Asia kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk at der ikke findes en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private virksomheder såvel som offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for job, hvor du kombinerer virksomhedsforståelse med specialiseret viden om asiatiske forretningsforhold.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information