kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

Uddannelsen sætter dig i stand til at kunne analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervssprog (Cand.merc.int.)
Andre betegnelser:
Business, Language and Culture
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold.

Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer.

En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter.

Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen kombinerer du økonomi og sprog med en viden om fremmede kulturer.

Der er fokus på samfundsforhold samt de økonomiske og sociologiske faktorer, der har indflydelse på beslutningsprocesser i internationale organisationer.

Sprog

Alt efter hvor du vælger at tage uddannelsen, kan du vælge mellem sprogene engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk (mandarin) eller japansk.

Specialisering

Afhængigt af hvor du tager uddannelsen, er der desuden forskellige muligheder for specialisering:

  • Business and Development Studies (CBS)
  • Diversity and Change Management (CBS)
  • Small Business Management and Entrepreneurship (SDU)
  • Strategy and Organization (SDU)
  • Organizational Behaviour and Human Resource Management (SDU)
  • Marketing and Media Management (SDU)

Undersøg specialisering- og sprogmuligheder på det enkelte universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå enten i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.int.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København (CBS) og Sønderborg (SDU).


Copenhagen Business School (CBS)

På CBS hedder uddannelsen Business, Language and Culture. Uddannelsen kan læses som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i Business, Language and Culture.

Hovedsproget er engelsk, og du skal derudover vælge et andet sprog, som kan være enten fransk, tysk, kinesisk eller spansk.

På CBS er der yderligere videnskabsteori og metode som et fagområde.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.
 

Adgangskrav ved CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.


Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder cand.merc.int. som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog (BA int.).

Fremmedsprogsprofilerne er tysk, engelsk eller dansk og undervisningsfagene fordeler sig på samfunds- og erhvervsøkonomiske såvel som sproglige og interkulturelle fagområder. Det generelle undervisningssprog er engelsk.

Uddannelsen giver desuden mulighed for en dobbelt kandidatgrad (dual degree) i samarbejde med Europa-Universität Flensburg (tyskkundskaber forudsættes).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.
 

Adgangskrav ved SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse (BSc) i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog (tidligere kendt som BA int.) giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter.

Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, organisationsudvikling, ledelsesstrategi og udviklingsprojekter samt interkulturel kommunikation.

Du vil kunne få job i private virksomheder, internationale organisationer som FN og EU eller i offentlige institutioner eller ministerier, fx Udenrigsministeriet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for akademiske arbejde og ledelseadministrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.