bacheloruddannelse i Business, Language and Culture
Bacheloruddannelse

Business, Language and Culture

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvad virksomheder skal tage højde for, når de opererer på tværs af landegrænser og kulturbarrierer.

Fakta

Navn:
Business, Language and Culture
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi og interkulturelle forretningsforhold, og hvordan virksomheder navigerer i økonomiske, politiske og sproglige forskelle, når de skal kommunikere og skabe resultater på tværs af grænser.

Desuden arbejder du med enten det spanske, franske eller tyske sprog. Du skal vælge sprog, når du søger optagelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine efterfølgende jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, men kan ligge inden for forskellige job i virksomheder eller andre organisationer, der arbejder med internationale forhold eller markeder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at forstå erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift såvel som de komplekse udfordringer, virksomheder møder, når de arbejder på internationale markeder.

Uddannelsen er i høj grad tværfaglig, og i mange fag indgår således elementer fra flere forskellige fagområder.

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder organisation, regnskabsvæsen og finansiering
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • Spansk, fransk eller tysk sprog, kultur og historie
 • Interkulturel forståelse
 • Økonomiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold på internationale markeder
 • Internationale virksomhedsforhold og bæredygtighed

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i Business, Language and Culture. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Business, Language and Culture.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter og gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udveksling

Der er mulighed for udveksling på det femte af de seks semestre, og udvekslingen skal ske til et land, hvor man taler det valgte fremmedsprog.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav, hvis du vælger tysk

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Specifikke adgangskrav, hvis du vælger fransk

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Specifikke adgangskrav, hvis du vælger spansk

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Spansk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Uanset hvilket sprog du vælger, skal alle de krævede fag være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 6,0
 • Karaktergennemsnit i det valgte sprog (tysk fortsættersprog B/tysk begyndersprog A, fransk fortsættersprog B/fransk begyndersprog A, spansk begyndersprog A/spansk fortsættersprog B) skal være mindst 6,0

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i Business, Language and Culture foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)7.8 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Business, Language and Culture kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private virksomheder såvel som offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for job, hvor du kombinerer virksomheds- og samfundsforståelse, og hvor interkulturelle kompetencer er væsentlige.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information