bacheloruddannelse i Business, Language and Culture
Bacheloruddannelse

Business, Language and Culture

Uddannelsen er engelsksproget og handler om virksomhedsøkonomi og kultur i andre lande og den indflydelse kultur har på forretningsmuligheder.

Fakta

Navn:
Business, Language and Culture
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Til understøttelse af din viden om virksomheders forretningsmuligheder i udlandet får du undervisning i et andet fremmedsprog, hvor du vælger mellem fransk, spansk og tysk.

Med en bacheloruddannelse i Business, Language and Culture kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder med internationale aktiviteter. Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, interkulturel kommunikation eller organisationsudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Business, Language and Culture giver indsigt såvel i international forretningsudvikling og økonomi som i kulturelle forhold og sprog. Som andet fremmedsprog kan du vælge mellem fransk, tysk eller spansk.

Den sproglige del af uddannelsen fungerer som et redskab for din viden om fremmede kulturer og forretningsudvikling og er altså ikke målet i sig selv.

Du lærer generelt om det, der i en virksomhed er nødvendigt for at kunne levere produkter og services, og du bliver introduceret til grundlæggende teorier og metoder inden for organisation, makroøkonomi, international økonomi og kommunikation. Du lærer bl.a. om kommunikation i en multikulturel virksomhed eller organisation - eller om kommunikation mellem en virksomhed og dens underleverandører og kunder.

Inden for de to sprogområder (det engelske og det du har valgt) får du viden om økonomiske, politiske, historiske og kulturelle aspekter, og om hvordan disse faktorer har haft indflydelse på virksomhedsstrukturer og måder at arbejde på.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk og det valgte sprog.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav, hvis du vælger tysk:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Specifikke adgangskrav, hvis du vælger fransk:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Specifikke adgangskrav, hvis du vælger spansk:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Spansk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Uanset hvilket sprog du vælger, skal alle de krævede fag være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School:

Du skal desuden have et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 6,0 i det valgte sprog (tysk fortsættersprog B/tysk begyndersprog A, fransk fortsættersprog B/fransk begyndersprog A, spansk begyndersprog A/spansk fortsættersprog B).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business, Language and Culture som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Business, Language and Culture kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Du vil have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter. Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling, ledelsesstrategi og udviklingsprojekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning, salg og indkøb, administrativt arbejde og økonomi og revision.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information