To laver en aftale og giver hånd
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Uddannelsen retter sig mod internationalt arbejde. Du undervises i virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse og lærer at tale og skrive et eller to sprog.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen beskæftiger du dig med de aspekter, der indgår i samarbejdssituationer med andre lande - bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing - samt lærer om historie og kultur inden for det valgte sprogområde: tysk eller engelsk.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen kombinerer det samfundsvidenskabelige fagområde med det humanistiske, og du har både fag som erhvervsøkonomi, marketing, ledelse samt sprog, kultur og samfundsforhold. De to områder fylder lige meget på studiet.

Valg af sprog

Du kan læse negot. med sprogene engelsk og tysk, og du skal fra start vælge et af disse sprog. Du lærer at beherske det valgte sprog og de kulturelle koder, der ligger implicit i sproget.

Sproglig-kulturel del

På den sproglig-kulturelle del af studiet lærer du mundtlig og skriftlig sprogfærdighed i et af sprogene engelsk eller tysk. Du får kendskab til hovedtrækkene i det valgte sprogområdes historie, kultur og samfundsforhold. I kommunikationsfagene lærer du om interkulturel kommunikationsteori, som indeholder sprogligpsykologiske og sociale aspekter.

Erhvervsøkonomiske hovedområder

På den økonomiske del af uddannelsen får du et grundlæggende kendskab til tre erhvervsøkonomiske hovedområder:

 • Økonomi, hvor du har fag som statistik, virksomhedsøkonomi og international økonomi
 • Marketing, hvor du fx studerer forbrugeradfærdsteori
 • Erhvervsøkonomi, der indeholder fag som organisation og ledelse

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer.

Udlandsophold eller praktik

Udlandsophold i form af enten studieophold eller praktikophold kan indgå i uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

For studieretningen med tysk er der desuden krav om:

 • Tysk fortsættersprog B eller begyndersprog A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0, eller du skal have mindst 7,0 i sprogfaget (Engelsk B eller tysk fortsættersprog B/begyndersprog A)
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på Syddansk Universitets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

Uddannelsen erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. på Syddansk Universitet (sdu.dk)

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for mange forskellige områder. Negoter er ofte ansat i virksomheder, der arbejder med eller i udlandet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lars Rosgaard Sørensen er ansat som projektindkøber hos entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.