To laver en aftale og giver hånd
Kandidatuddannelse

Business, Language and Culture (Negot)

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi, marketing og ledelse med sprog, kultur og samfundsforhold, og du lærer at kommunikere om faglige emner på et eller to sprog.

Fakta

Navn:
Business, Language and Culture (Negot)
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i de teoretiske og metodiske indgange til fagene og får både en større sproglig sikkerhed og lærer at arbejde selvstændigt med emner inden for bl.a. international marketing, HRM, markedsrelationer, internationale relationer eller kommunikation.

Du har mulighed for at arbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer som fx marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef eller underviser.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation, bl.a. om faglige emner, i dit valgte sprog. Du uddyber din viden om landets historie, kultur og samfundsforhold samt lærer om international ledelse, forhandlingsteori og globalisering.

Du kan læse negot. i sprogene engelsk og tysk, og du skal vælge et hovedsprog svarende til det, du har forudsætninger i fra din bacheloruddannelse.

Profiler

På negot. i engelsk og tysk kan du specialisere dig i et af følgende områder:

  • International Relations, hvor du specialiserer dig i internationale forhold vedr. politik og ngo
  • Human Resource Management, der bl.a. indeholder emner om ledelsesforhold i organisationer
  • International Market Relations, herunder bl.a. emner om internationale marketingkanaler og kommunikationsteori
  • International Communication Management, hvor du specialiserer dig i kommunikation og branding
  • Global Marketing Management, der bl.a. indeholder emner om forbrugsstudier, interkulturel marketing og medieanalyse

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.negot.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og undervisning baseret på cases og projektarbejde, som kan foregå i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Dog foregår sprogfaget på tysk, hvis det valgte hovedsprog er tysk.

Praktik

Uddannelsen giver gode muligheder for et praktikophold i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Kandidatuddannelsen i Business, Language and Culture (negot) foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for mange forskellige områder. Negoter er ofte ansat i virksomheder, der arbejder med eller i udlandet. Du kan bl.a. få job som produktchef, marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef, markedschef eller underviser.

Du kan også blive områdemanager for en virksomhed inden for det geografiske område, som du har kendskab til. Negoter arbejder både i Danmark og i udlandet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information