meritlæreruddannelsen
Andre uddannelser

Meritlærer

Meritlærer er en mulighed for dig, der har en anden uddannelse og gerne vil undervise i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Meritlærer
Varighed:
3-6 år på deltid
ECTS:
150
Adgangskrav:
Videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse + mindst 2 års relevant eller 4 års generel erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

På uddannelsen lærer du at undervise, lede og støtte børn og unges udvikling. Du får også viden om de fag, du senere skal undervise i. Forløbet på uddannelsen vil afhænge af din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Fagene på meritlæreruddannelsen er alle fra uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Du får de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Meritlæreruddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 3-6 år. 

Uddannelsen består af forskellige elementer: undervisningsfag (de fag, du skal undervise i), grundfagligheden, praktikperioder samt mulighed for tilvalg af en lærerfaglig bacheloreksamen for studerende med erhvervsuddannelsesbaggrund.
Du får undervisningskompetence i mindst to undervisningsfag og færdigheder inden for fagområderne pædagogik og lærerfaglighed.

Praktikken giver dig mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb.

Udbuddet af fag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du kan se, hvilke fag der udbydes på uddannelsesstedets hjemmeside.

Teach First Danmark

Du kan også uddanne dig til lærer gennem organisationen Teach First Danmark graduateprogram for bachelorer, kandidater og ph.d.er. Det sker i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Som del af uddannelsen bliver du ansat med fuld løn på en folkeskole. 

Læs mere om programmet på Teach Firsts hjemmeside (teachfirst.dk)

Undervisning

Undervisningen på læreruddannelsen foregår både som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der er fokus på sammenhæng med hverdagen som lærer i folkeskolen.

Som regel veksler undervisningsformen, så man i nogle perioder arbejder projektorienteret og tværfagligt, mens man i andre perioder går i dybden med fagene hver for sig.

Du vil få et individuelt tilrettelagt studieforløb. Forløbet vil afhænge af, hvilken baggrund du har. 

Merit

Hvis du fx har en universitetsuddannelse med et eller to fag, kan den give merit for undervisningsfagene.

Hvis du har en pædagogisk baggrund, kan du måske få merit for pædagogiske fag. 

Praktik

Praktikken er tilrettelagt som en integreret del af undervisningsfagene. Der er ikke nogen fastlagt længde på praktikken. 

Digital undervisning

Nogle uddannelsessteder kan tilrettelægge dele af undervisningen digitalt. Kontakt de enkelte uddannelsessteder for at høre mere.

Eksamen

Kravene til eksamen er de samme som på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du enten:

  • have en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
    eller
  • have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt have mindst 2 års relevant eller 4 års generel erhvervserfaring

Specifikke adgangskrav 

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere her:

Læs om adgang til undervisningsfag

Gymnasial supplering

Hvis du ikke opfylder kravene for at tage et bestemt undervisningsfag, kan du læse mere om supplering i UG-artiklen:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Ansøgningsfrist og -skema findes på professionshøjskolernes hjemmesider.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på uddannelsen til meritlærer.

Du eller din arbejdsplads har mulighed for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs mere i artiklerne:

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. august 2023
30. juni 2026
Meritlæreruddannelsen Silkeborg 2023 Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
12. august 2024
30. juni 2028
Meritlærer 2024-2028 Dagundervisning 7800 Skive

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information