meritlæreruddannelsen
Andre uddannelser

Meritlærer

Meritlærer er en mulighed for dig, der har en anden uddannelse, men gerne vil undervise i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Meritlærer
Varighed:
3-6 år på deltid
ECTS:
150
Adgangskrav:
Videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse + mindst 2 års erhvervserfaring + mindst 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 5.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsen består af en række fag og moduler, som vil afhænge af, hvilken uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, du har. Fagene er alle fra uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Du får de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en meritlæreruddannelse bliver du uddannet til undervise som lærer på grundskoleniveau, fra 1.-10. klasse. Nogle af fagene har aldersspecialisering.

Undervisningen er modulopbygget, og målet er, at du får undervisningskompetence i mindst to undervisningsfag og færdigheder inden for fagområderne Pædagogik og Lærerfaglighed. Praktikken giver dig mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb.

Forløbet på uddannelsen vil afhænge af, hvilken baggrund, du har. Hvis du fx har en universitetsuddannelse med et eller to fag, kan den give merit for undervisningsfagene og har du en pædagogisk baggrund, kan du måske få merit for moduler i pædagogik eller praktikken. Du vil altså få et individuelt tilrettelagt studieforløb.

Vær opmærksom på, at udbuddet af fag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Hvilke fag der udbydes kan du se på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Bemærk:

I samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon i Roskilde udbyder non-profitorganisationen Teach First Danmark et to-årigt graduateprogram for bachelorer, kandidater og ph.d'er. Det inkluderer en fuldt lønnet ansættelse som lærer på en folkeskole i et socialt udsat område, en særligt tilrettelagt og fuldt finansieret meritlæreruddannelse, ledelsesudviklingskurser og sparring med en lærerfaglig mentor. Formålet er at uddanne personer, der kan være med til at sikre alle børn og unge i Danmark en god uddannelse, uanset social baggrund. Læs mere om programmet på teachfirst.dk.

Undervisningen på Københavns Professionshøjskole finder typisk sted om aftenen to-tre gange om ugen kl. 17-21. Undervinsningen på Absalon foregår som e-læring med fysiske undervisningsdage på Absalon Roskilde hver sjette uge, typisk fredag-lørdag.

Eksamen

Kravene til eksamen er de samme som på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du enten:

  • have en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • eller være fyldt 25 år og have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt have mindst 2 års erhvervserfaring

Vær opmærksom på, at der er specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Du skal have de samme faglige forudsætninger for at få adgang til undervisningsfagene på meritlæreruddannelsen som de studerende på uddannelsen til folkeskolelærer. 

Se adgangskrav for alle undervisningsfag.

Mangler du faglige forudsætninger for at følge et undervisningsfag, kan du supplere ved hjælp af gymnasial supplering (GS) og enkeltfag ved VUC.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Ansøgning

Ansøgningsfrist og -skema findes på professionshøjskolernes hjemmesider.

Varighed

Uddannelsen er udbudt under Lov om åben uddannelse. Omfanget af uddannelsen er 150 ECTS-point. 1 års fuldtidsstudie svarer til 60 ECTS-point.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart, dog med visse undtagelser.

Økonomi

Meritlæreruddannelsen er udbudt under Lov om åben uddannelse, hvilket betyder, at du skal betale for uddannelsen. Uddannelsen koster ca. 5.000 kr. pr. modul. Dertil kommer udgifter til praktik.

Du kan eventuelt søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse ikke være på højere niveau end en erhvervsuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
30. juni 2025
Meritlærer Læreruddannelsen i Skive Dagundervisning 7800 Skive
*
15. august 2022
30. juni 2025
Meritlæreruddannelsen Silkeborg 2022 Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
23. august 2022
30. juni 2026
Meritlærer 2022, Læreruddannelsen Vestjylland, Nørre Nissum Fleksibel undervisning 7620 Lemvig

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information