meritlæreruddannelsen
Andre uddannelser

Meritlærer

Meritlærer er en mulighed for dig, der har en anden uddannelse og gerne vil undervise i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Meritlærer
Varighed:
3-6 år på deltid
ECTS:
150
Adgangskrav:
Videregående uddannelse - eller erhvervsuddannelse + mindst 2 års relevant eller 4 års generel erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 5.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

På uddannelsen lærer du at undervise, lede og støtte børn og unges udvikling. Du får også viden om de fag, du senere skal undervise i. Forløbet på uddannelsen vil afhænge af din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Fagene på meritlæreruddannelsen er alle fra uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Du får de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Meritlæreruddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 3-6 år. 

Uddannelsen består af forskellige elementer: undervisningsfag (de fag, du skal undervise i), grundfagligheden, praktikperioder samt mulighed for tilvalg af en lærerfaglig bacheloreksamen for studerende med erhvervsuddannelsesbaggrund.
Du får undervisningskompetence i mindst to undervisningsfag og færdigheder inden for fagområderne pædagogik og lærerfaglighed.

Praktikken giver dig mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb.

Udbuddet af fag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du kan se, hvilke fag der udbydes på uddannelsesstedets hjemmeside.

Teach First Danmark

Du kan også uddanne dig til lærer gennem organisationen Teach First Danmark graduateprogram for bachelorer, kandidater og ph.d'er. Det sker i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Som del af uddannelsen bliver du ansat med fuld løn på en folkeskole. 

Læs mere om programmet på Teach Firsts hjemmeside (teachfirst.dk)

Undervisning

Undervisningen på læreruddannelsen foregår både som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der er fokus på sammenhæng med hverdagen som lærer i folkeskolen.

Som regel veksler undervisningsformen, så man i nogle perioder arbejder projektorienteret og tværfagligt, mens man i andre perioder går i dybden med fagene hver for sig.

Du vil få et individuelt tilrettelagt studieforløb. Forløbet vil afhænge af, hvilken baggrund, du har. 

Merit

Hvis du fx har en universitetsuddannelse med et eller to fag, kan den give merit for undervisningsfagene.

Hvis du har en pædagogisk baggrund, kan du måske få merit for pædagogiske fag. 

Praktik

Praktikken er tilrettelagt som en integreret del af undervisningsfagene. Der er ikke nogen fastlagt længde på praktikken. 

Eksamen

Kravene til eksamen er de samme som på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du enten:

  • have en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt have mindst 2 års relevant eller 4 års generel erhvervserfaring

Specifikke adgangskrav 

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere her:

Læs om adgang til undervisningsfag

Gymnasial supplering

Hvis du ikke opfylder kravene for at tage et bestemt undervisningsfag, kan du læse mere om supplering i UG-artiklen:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Ansøgningsfrist og -skema findes på professionshøjskolernes hjemmesider.

Økonomi

Meritlæreruddannelsen er udbudt under Lov om åben uddannelse. Det betyder, at du skal betale for uddannelsen.

Uddannelsen koster ca. 5.000 kr. pr. fag (2022). 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan i nogle tilfælde søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse ikke være på højere niveau end en erhvervsuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i artiklen:

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
30. juni 2025
Meritlæreruddannelsen Silkeborg 2022 Dagundervisning 8600 Silkeborg

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information