meritlæreruddannelsen
Andre uddannelser

Meritlærer

Meritlærer er en mulighed for dig, der har en anden uddannelse, men gerne vil undervise i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Meritlærer
Varighed:
3-6 år på deltid
ECTS:
150
Adgangskrav:
Videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse + mindst 2 års erhvervserfaring + mindst 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 5.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsen består af en række fag og moduler. Forløbet på uddannelsen vil afhænge af din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Fagene er alle fra uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Du får de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med en meritlæreruddannelse bliver du uddannet til at undervise som lærer på grundskoleniveau fra 1.-10. klasse. 

Undervisningen er modulopbygget, og målet er, at du får undervisningskompetence i mindst to undervisningsfag og færdigheder inden for fagområderne pædagogik og lærerfaglighed.

Praktikken giver dig mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb.

Udbuddet af fag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Hvilke fag der udbydes kan du se på uddannelsesstedets hjemmeside.

Teach First Danmark

Du kan også uddanne dig til lærer gennem organisationen Teach First Danmark graduateprogram for bachelorer, kandidater og ph.d'er. Det sker i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Som del af uddannelsen bliver du ansat med fuld løn på en folkeskole. 

Læs mere om programmet på Teach Firsts hjemmeside:

Undervisning

Du vil få et individuelt tilrettelagt studieforløb. Forløbet vil afhænge af, hvilken baggrund, du har. 

Merit

Hvis du fx har en universitetsuddannelse med et eller to fag, kan den give merit for undervisningsfagene.

Hvis du har en pædagogisk baggrund, kan du måske få merit for moduler i pædagogik eller praktikken. 

Praktik

Praktikmodulet er på 6 uger og er placeret i slutningen af din uddannelse. Praktikken skal dække alle dine undervisningsfag.

Eksamen

Kravene til eksamen er de samme som på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du enten:

  • have en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • eller være fyldt 25 år og have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt have mindst 2 års erhvervserfaring

Specifikke adgangskrav 

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere her:

Læs om adgang til undervisningsfag

Individuel kompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til de undervisningsfag, du er interesseret i, har du mulighed for at søge om individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet

Gymnasial supplering

Hvis du ikke opfylder kravene for at tage et bestemt undervisningsfag, kan du kvalificere dig gennem gymnasial supplering

Læs om gymnasial supplering

Optagelse

Ansøgningsfrist og -skema findes på professionshøjskolernes hjemmesider.

Økonomi

Meritlæreruddannelsen er udbudt under Lov om åben uddannelse. Det betyder, at du skal betale for uddannelsen.

Uddannelsen koster ca. 5.000 kr. pr. modul (2022). 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan i nogle tilfælde søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse ikke være på højere niveau end en erhvervsuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
30. juni 2025
Meritlæreruddannelsen Silkeborg 2022 Dagundervisning 8600 Silkeborg

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information