En lærer underviser to elever i naturvidenskab
Kandidatuddannelse

STEM-undervisning

Kandidatuddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen.

Fakta

Navn:
STEM-undervisning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på udvikling af undervisning i naturfag og matematik og tager udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger. Det kan fx være bæredygtighed, overvågning eller genterapi.

Du lærer desuden at designe og evaluere forskellige indsatser som eksempelvis kompetenceudvikling i lærerteams.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde på fx grundskoler, i kommunale forvaltninger, på professionshøjskoler og i virksomheder, der arbejder med formidling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Færdigheder i STEM understøtter forståelsen af, hvordan verden fungerer på tværs af områder som matematik, videnskabelig og teknologisk indsigt. STEM står for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Undervisning i naturvidenskab

På kandidatuddannelsen i STEM-undervisning specialiserer du dig i at undersøge, perspektivere og formidle om samfundsmæssige problemstillinger inden for STEM-området til børn og unge i grundskolen.

Du lærer også at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb om den nyeste naturvidenskab, som er tilpasset grundskolen. 

Fag 

Uddannelsen giver dig indsigt i områderne naturvidenskabsforståelse og -formidling, fagdidaktik og STEM-undervisning i praksis.

Kurser i tværfaglig STEM-didaktik, STEM-faglighed og undervisningsfaglighed er obligatoriske på uddannelsen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in STEM Teaching.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse og er ikke SU-berettiget. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem:

  • Plenumdage (ca. en dag per kursus hver anden uge), som indeholder aktiv deltagelse i workshops, forelæsninger og vejledning. Plenumdage foregår på Syddansk Universitet i Odense.
  • Gruppearbejde (op til to skemalagte dage per kursus), hvor du og din studiegruppe samarbejder om opgaver og projekter og løbende får vejledning.
  • Praksis på en skole, hvor du og din gruppe dels udvikler, gennemfører og reflekterer over undervisning på en grundskole, dels undersøger og analyserer undervisningspraksis.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Uddannelsessteder

Uddannelsen forgår i København undtagen plenumdage, der foregår i Odense.

Læs om

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for grundskolen, i kommunale forvaltninger, i vidensmiljøer og -centre, på professionshøjskoler og i virksomheder, der arbejder med videnskabsformidling, fx forlag, naturfagscentre og museer.

Her vil du kunne arbejde som fx underviser, konsulent og koordinator.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information