En lærer underviser to elever i naturvidenskab
Kandidatuddannelse

STEM-undervisning

Kandidatuddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen.

Fakta

Navn:
STEM-undervisning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på udvikling af undervisning i naturfag og matematik og tager udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger. Det kan fx være bæredygtighed, overvågning eller genterapi. Du lærer desuden at designe og evaluere forskellige indsatser som eksempelvis kompetenceudvikling i lærerteams.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde på fx grundskoler, i kommunale forvaltninger, på professionshøjskoler og i virksomheder, der arbejder med formidling. 

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2020.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

STEM står for Science, Technology, Engineering og Mathematics, og færdigheder i STEM understøtter forståelsen af, hvordan verden fungerer på tværs af områder som matematik, videnskabelig og teknologisk indsigt.

Forskningsbaseret uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning er forskningsbaseret, og du lærer på uddannelsen at undersøge, perspektivere og formidle om samfundsmæssige problemstillinger inden for STEM-området til børn og unge i grundskolen.

Undervisningsforløb i naturvidenskab

Du lærer også at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb om den nyeste naturvidenskab, som er tilpasset grundskolen. 

Uddannelsen giver dig indsigt i områderne naturvidenskabsforståelse og -formidling, fagdidaktik og STEM-undervisning i praksis. Kurser i tværfaglig STEM-didaktik, STEM-faglighed og undervisningsfaglighed er obligatoriske på uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på følgende måder:

 • Plenumdage (ca. 1 dag per kursus hver anden uge), som indeholder aktiv deltagelse i workshops, forelæsninger og vejledning. Foregår på Syddansk Universitet i Odense.
 • Gruppearbejde, (1-2 skemalagte dage per kursus)hvor du og din studiegruppe samarbejder om opgaver og projekter og løbende får vejledning.
 • Praksis på en skole, hvor du og din gruppe dels udvikler, gennemfører og reflekterer over undervisning på en grundskole, dels undersøger og analyserer undervisningspraksis.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in STEM Teaching.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Københavns Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsens plenumdage foregår i Odense.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder STEM-undervisning som en 2-årig kandidatuddannelse og en 4-årig erhvervskandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Professionsbacheloruddannelsen til lærer med linjefag/undervisningsfag i mindst et fag inden for den naturfaglige fagrække (biologi, fysik/kemi, geografi, matematik samt natur/teknik) giver adgang til uddannelsen. Følgende bacheloruddannelser giver også adgang:

 • Kemi (KU, AU, AAU og SDU)
 • Biologi (KU, AU, AAU og SDU)
 • Fysiske fag med specialisering i fysik (KU)
 • Fysik (AU, AAU og SDU)
 • Matematik (KU, AU, AAU og SDU)
 • Geografi og geoinformatik (KU)
 • Geografi (AAU)
 • Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse med specialisering i kemi, fysik, matematik eller geografi (RUC)

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for grundskolen, i kommunale forvaltninger, i vidensmiljøer og -centre, på professionshøjskoler og i virksomheder, der arbejder med videnskabsformidling, fx forlag, naturfagscentre og museer. Her vil du kunne arbejde som fx underviser, konsulent og koordinator.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information