Krop- og bevægelseslærer
Andre uddannelser

Krop- og bevægelseslærer

Som krop- og bevægelseslærer arbejder du med at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde.

Fakta

Navn:
Krop & bevægelseslærer ved Gotveduddannelsen
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Studieteknisk erfaring på linje med gymnasial eksamen
Økonomi:
Uddannelsen koster 121.000 kr. Du kan søge SU med tilskud til uddannelsesafgiften

På uddannelsen får du viden om bevægelse, træning, mobilitet og afspænding. Du lærer at undervise, rådgive og behandle grupper og enkeltpersoner. 

Du kan tage uddannelsen ved Gotvedinstituttet, der er en privat uddannelsesinstitution.

Der er deltagerbetaling og mulighed for SU.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til Krop- og bevægelseslærer er en privat uddannelse på fuld tid, der foregår på Gotvedinstituttet. 

Uddannelsen lægger lige stor vægt på  teoretiske fag og praktiske fag.

Gotvedgymnastik

Du undervises i Gotvedgymnastik, som består af de tre fag: Musisk bevægelse, grundtræning samt kropsbevidsthed og afspænding.

Fag

Der er undervisning i:

 • Træning og fysiologi
 • Anatomi og bevægelser
 • Musisk bevægelse, rytme og stemme
 • Massage og afspænding
 • Læring, undervisning og psykologi
 • Personlig træning
 • Sundhed og samfund
 • Motorisk udvikling, leg og læring
 • Ergonomi og bevægelsesanalyse

Som færdiguddannet vil du kunne hjælpe andre til at opnå en stærk, afbalanceret og stabil krop gennem træning, afspænding og viden. Målet er at hjælpe mennesker til en funktionsdygtig hverdag i fysisk og psykisk balance.

Undervisning

I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres. 

Eksamen

Der er eksamen i anatomi, fysiologi, massage og uddannelsen afsluttes med et projekt.

Adgangskrav

Du skal opfylde en række adgangskrav for at søge ind på uddannelsen:

 • Du skal være fyldt 21 år
 • Du skal have studieteknisk erfaring på gymnasialt niveau 
 • Du skal være i fysisk form, så du kan løbe kontinuerligt i 20 min og danse i 2 timer

Studieteknisk erfaring er nødvendigt, da de teoretiske fag indebærer læsestof, videnssøgning og opgaveskrivning med en vægtning på cirka 50% af den samlede uddannelse.

Andre krav

Du skal have kendskab og erfaring med Gotvedgymnastik via deltagelse på et hold eller kursus.

Hvis du ikke har erfaring med Godtvedgymnastik kan du mod betaling deltage på et af Gotvedinstituttets hold eller få enetimer hos en Gotveduddannet bevægelsesunderviser.

Læs mere om adgangskrav på Gotvedinsituttets hjemmeside (gotved.dk)

Optagelse

Din ansøgning til skolen skal indeholde:

 • CV
 • Motivation for optagelse på uddannelsen
 • Oplysninger om eventuelle fysiske skader, handicap eller medicinsk krævende kroniske lidelser
 • Oplysninger om finansiering af uddannelsen som studerende

Gotvedinstituttet optager elever hvert andet år. Der optages højest 18 elever ad gangen.

Opfylder du adgangskravene, bliver du indkaldt til en samtale på skolen.

Søg optagelse på Gotvedinstituttets hjemmeside (gotved.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København hos Gotvedinstituttet.

Læs mere på Gotvedinsituttets hjemmeside (gotved.dk)

Økonomi

Bevægelsesunderviseruddannelsen er en privat uddannelse og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor betaler du som studerende for at gå på uddannelsen.

Uddannelsen koster 121.000 kr. (2023)

Du har mulighed for at søge SU. Det er også muligt at søge om tilskud til dækning af undervisningsafgiften.

Læs om SU og tilskud på Godvedinstituttets hjemmeside (gotved.dk)

Fremtidsmuligheder

Mange bevægelsesundervisere er selvstændigt erhvervsdrivende. De fleste bevægelsesundervisere har et arbejdsliv stykket sammen med flere forskellige opgaver. Det kan fx være en kombination af folkeoplysning, konsulentopgaver og arbejde som massør.

Mange kombinerer bevægelsesundervisning med andre uddannelser og kurser. Gotvedinstituttet tilbyder også inspirations- og efteruddannelses kurser.

Love og regler

Gotveduddannet bevægelsesunderviser er en af de få private uddannelser, der er godkendt til SU. Du kan læse mere på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside: 

Godkendte private uddannelser (su.dk)

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information