Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde pædagogisk med større børn og unge, fx i ungdoms- og fritidsklubber, opholdsteder og lignende.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8-10.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Undervisningen kombinerer teoretiske problemstillinger inden for pædagogik med erfaringer fra praksis. Du beskæftiger dig med både psykologi, antropologi, sociologi og udviklingsarbejde.

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med større børn og unge, fx i klub, specialskole, døgninstitution eller behandlingshjem. Du kan også være kontaktperson/mentor, udføre gadeplansarbejde eller være ansat i det boligsociale arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik kvalificerer dig til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde inde for følgende områder:

 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

Du lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler samt et obligatorisk afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler:

 • Ungdomspædagogisk praksis (10 ECTS)
  Modulet giver en forståelse af ungdomspædagogik, faget som ungdomspædagog og rollen over for de unge. Du lærer at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger og bliver introduceret til centrale teorier om kommunikation, organisation og ledelse.
 • Inkluderende indsatser (10 ECTS)
  Pædagogisk arbejde inden for ungdomsområdet belyst i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Du lærer om større børn og unge i et sociologisk perspektiv og bliver introduceret til sociologiske undersøgelsesmetoder.
 • Unges identitet, fællesskaber og kultur (10 ECTS)
  Modulet giver en forståelse af ungdomsområdet set ud fra større børn og unges perspektiv. Du lærer om gruppeprocesser, ungdomskultur og identitetsdannelse, og du vil lære at arbejde med forskellige antropologiske undersøgelsesmetoder til dokumentation af unges livsvilkår, selvforståelse og ungdomskulturer.

Valgfri moduler:

 • Pædagogiske aktiviteter (10 ECTS)
  Modulet giver dig kompetencer til at vurdere børn og unges situation ud fra psykologiske perspektiver. Du lærer om unges identitetsprocesser og handlinger med udgangspunkt i overgangen fra ung til voksen. Du får viden om identitetsdannelse, udvikling, iagttagelse og intervention i et psykologisk perspektiv.
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
  Modulet giver dig kompetence til at gennemføre og deltage i pædagogisk udviklingsarbejde. Du lærer at dokumentere og evaluere pædagogisk arbejde. Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i ét eller flere temaer, der har været berørt i tidligere moduler.

Du kan vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS.

Afgangsprojekt
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig. Det valgte emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område. 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Et modul koster typisk 8-10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Langt de fleste nyuddannede er beskæftiget inden for daginstitutionsområdet og ungdomspædagogiske institutioner. 

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Har du lyst til at videreuddanne dig, så giver uddannelsen adgang til relevante diplomuddannelser, fx inden for det pædagogiske område eller ledelse.

Se oversigt over diplomuddannelser.

 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.