Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde pædagogisk med større børn og unge, fx i ungdoms- og fritidsklubber, opholdssteder og lignende.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får forståelse for børn og unges perspektiver og livsvilkår, og du lærer at planlægge og evaluere ungdomspædagogiske indsatser.

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med større børn og unge, fx i klub, specialskole, døgninstitution eller behandlingshjem. Du kan også være kontaktperson/mentor, udføre gadeplansarbejde eller være ansat i det boligsociale arbejde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde.

Du får indsigt i den ungdomspædagogiske praksis og dens samfundsmæssige betingelser, så du kan identificere og vurdere ungdomspædagogiske problemstillinger.

Du lærer at:

 • vurdere børn og unges situation og inddrage deres perspektiver
 • gennemføre ungdomspædagogiske indsatser ud fra faglig viden og et etisk perspektiv
 • indgå i samarbejde med relevante aktører om udvikling af den ungdomspædagogiske indsats og egen kompetenceudvikling

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • To valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse giver titlen AU i ungdomspædagogik.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Youth Pedagogy.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Ungdomspædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Inkluderende indsatser (10 ECTS)
 • Unges identitet, fællesskaber og kultur (10 ECTS)

​Valgfrie moduler

 • Pædagogiske aktiviteter (10 ECTS)
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)

Du kan vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Fremtidsmuligheder

Med en akademiuddannelse i ungdomspædagogik kan du arbejde mange steder, herunder blandt andet i klub- og fritidstilbud samt i døgninstitutioner.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Har du lyst til at videreuddanne dig, så giver uddannelsen adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx:

Se alle diplomuddannelser