Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde pædagogisk med større børn og unge, fx i ungdoms- og fritidsklubber, opholdsteder og lignende.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8-10.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

Undervisningen kombinerer teoretiske problemstillinger inden for pædagogik med erfaringer fra praksis. Du beskæftiger dig med både psykologi, antropologi, sociologi og udviklingsarbejde.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder, og døgn- og behandlingsinstitutioner for unge samt opsøgende medarbejdere, SSP-medarbejdere og andre, der arbejder med større børn og unge i hverdagen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik kvalificerer dig til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde inde for følgende områder:

 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

Du lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler samt et obligatorisk afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler:

 • Ungdomspædagogisk praksis (10 ECTS)
  Modulet giver en forståelse af ungdomspædagogik, faget som ungdomspædagog og rollen over for de unge. Du lærer at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger og bliver introduceret til centrale teorier om kommunikation, organisation og ledelse.
 • Inkluderende indsatser (10 ECTS)
  Pædagogisk arbejde inden for ungdomsområdet belyst i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Du lærer om større børn og unge i et sociologisk perspektiv og bliver introduceret til sociologiske undersøgelsesmetoder.
 • Unges identitet, fællesskaber og kultur (10 ECTS)
  Modulet giver en forståelse af ungdomsområdet set ud fra større børn og unges perspektiv. Du lærer om gruppeprocesser, ungdomskultur og identitetsdannelse, og du vil lære at arbejde med forskellige antropologiske undersøgelsesmetoder til dokumentation af unges livsvilkår, selvforståelse og ungdomskulturer.

Valgfri moduler:

 • Pædagogiske aktiviteter (10 ECTS)
  Modulet giver dig kompetencer til at vurdere børn og unges situation ud fra psykologiske perspektiver. Du lærer om unges identitetsprocesser og handlinger med udgangspunkt i overgangen fra ung til voksen. Du får viden om identitetsdannelse, udvikling, iagttagelse og intervention i et psykologisk perspektiv.
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
  Modulet giver dig kompetence til at gennemføre og deltage i pædagogisk udviklingsarbejde. Du lærer at dokumentere og evaluere pædagogisk arbejde. Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i ét eller flere temaer, der har været berørt i tidligere moduler.

Du kan vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS.

Afgangsprojekt
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig. Det valgte emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område. 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Et modul koster typisk 8-10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for pædagogisk arbejde og socialrådgivning mv.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste nyuddannede er beskæftiget inden for daginstitutionsområdet og ungdomspædagogiske institutioner. Plejehjem mv. omfatter bl.a. familiepleje, institutioner for psykisk og fysisk handicappede, institutioner for børn og unge mv.

Andre omfatter enkeltansættelser i 33 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. august 2019
28. januar 2020
Modul 1: Ungdomspædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. august 2019
28. januar 2020
Modul 3: Unges identitet, fællesskaber og kultur Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. august 2019
28. januar 2020
Valgmodul 2: Pædagogisk udviklingsarbejde Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2019
10. januar 2020
Afgangsprojekt Ungdomspædagogik 8200 Aarhus N
*
2. september 2019
10. januar 2020
Ungdomspædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. september 2019
28. januar 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
31. december 2019
Ungdomspædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. september 2019
31. december 2019
Afgangsprojekt i Socialpædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
5. september 2019
31. december 2019
Afgangsprojekt i Ungdomspædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
20. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojekt Ungdomspædagogik 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Unges identitet, fællesskaber og kultur 8200 Aarhus N