Job

Social- og sundhedsassistent (job)

En social- og sundhedsassistent arbejder med mennesker, der har brug for sygepleje, genoptræning og vejledning i forbindelse med sygdom og behandling.

Fakta

Arbejdssteder:
Plejehjem, Hjemmeplejen, Hospitaler, Institutioner
Stillingsbetegnelser:
Social- og sundhedsassistent, Plejehjemsassistent, Sygehjælper

En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson, som arbejder med professionel sygepleje, træning og omsorg.

Du arbejder med ældre, patienter på sygehuse eller mennesker med psykisk eller fysisk handicap.

Social- og sundhedsassistenter arbejder typisk på sygehuse, på plejecentre, i hjemmeplejen hos borgere eller på bosteder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som social- og sundhedsassistent er du helt tæt på de mennesker, du arbejder med. Du har en faglig viden om symptomer, sygdomme og behandling.

Derfor er du også en af de første, der opdager, hvis en borger eller patient får det værre eller bedre. Og du kan hurtigt reagere selv eller i samarbejde med fx sygeplejersker.

Patienter

Du kan hjælpe patienter med at tage medicin, der er ordineret af en læge, og udføre andre grundlæggende opgaver i sygeplejen.

Du er med til at lave planer, der hjælper mennesker til selv at klare dagligdagens opgaver. Det kan fx være sygepleje eller træning, der gør det nemmere for en patient at bevæge sig rundt i eget hjem.

Arbejdstid

Arbejdstiden kan ligge på alle tider af døgnet, og der kan også være vagter i weekenden eller på helligdage.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en social- og sundhedsassistent er:

 • Yde sygepleje og personlig pleje til borgere og patienter
 • Støtte og vejlede borgere, der er syge eller i behandling
 • Samtale med og vejlede mennesker i svære livssituationer
 • Hjælpe med genoptræning efter fx en skade eller sygdom
 • Samarbejde på tværs af faggrupper

Karriereveje

Som social- og sundhedsassistent kan du specialisere dig i mange emner som fx:

 • Demens
 • Velfærdsteknologi
 • Socialpædagogik
 • Ledelse
 • Sundhedspraksis

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en social- og sundhedsassistent er:

 • Hjemmeplejen
 • Ældre- og plejecentre
 • Døgnpleje og beredskab
 • Bosteder
 • Psykiatrien
 • Sygehuse
 • I en lægepraksis

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Social og sundhedsassistent37.101 kr.31.769 kr.-
Plejehjemsassistent30.622 kr.31.269 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 10 måneder.

Hvis du har anden uddannelse eller erhvervserfaring efter folkeskolen, kan uddannelsen tage kortere tid.

Læs om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her

Autorisation

Du skal have en autorisation for at kunne arbejde som social- og sundhedsassistent.

Læs om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Mere uddannelse

Du har mange muligheder for at videreuddanne dig som social- og sundhedsassistent:

 • Kurser: Korte AMU-kurser i fx farmakologi, rehabilitering eller samarbejde med pårørende
 • Deltid: Når du har arbejdet mere end to år som social- og sundhedsassistent, kan du tage en 1-årig akademiuddannelse i fx sundhedspraksis, HR eller ledelse.
 • Fuldtid: Du kan tage en mellemlang videregående uddannelse og blive fx sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.