Akademiuddannelsen i socialpædagogik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i socialpædagogik

Uddannelsen kvalificerer dig til at forstå, analysere og arbejde med socialpædagogiske problemstillinger og arbejdsopgaver i forhold til en bestemt borgergruppe.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i socialpædagogik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 42.500 - 55.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Undervisningen kobler teoretiske problemstillinger fra det socialpædagogiske felt sammen med erfaringerne fra dit arbejdsliv. Du arbejder bl.a. med dilemmaer i den socialpædagogiske praksis, borgerens retsstilling og samfundets myndighedsudøvelse.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som arbejder med udsatte børn og voksne, fx inden for socialpsykiatrien, i dagtilbud for børn med handicapintegration eller borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere, planlægge og gennemføre socialpædagogisk arbejde. Du lærer at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdspartnere i tværfaglige sammenhænge. Du vil bl.a. beskæftige dig med:

 • Centrale teorier og metoder inden for socialpædagogik
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og de kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og dine egne værdier og menneskesyn
 • Brugerens særlige vilkår og handlemønstre i den socialpædagogiske praksis.

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er en videregående voksenuddannelse inden for Velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie og et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler:

 • Hvad er socialpædagogik? (10 ECTS)
 • Socialpædagogiske metoder (10 ECTS)
 • Lovgivning og organisation (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Inklusion og eksklusion (10 ECTS)
 • Socialpædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Psykiatri (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Du kan også vælge moduler udenfor uddannelsens faglige område, dog højest 15 ECTS-point.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 42.500 - 55.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for pædagogisk arbejde og socialrådgivning mv..

Som færdiguddannet kan du blive fx blive ansat i botilbud, væresteder eller andre socialpædagogiske foranstaltninger til voksne, eller du kan blive ansat i en kommune med særligt ansvar for voksenområdet. 

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.