Samtale mellem pædagog og far med datter
Kursus

Metoder i neuropædagogisk arbejde og socialpædagogik (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

På modulet lærer du at inddrage viden fra hjerneforskning i din socialpædagogiske praksis.

Fakta

Navn:
Metoder i neuropædagogisk arbejde og socialpædagogik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for forskellige metoder, som du kan bruge i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om neuropædagogik, dvs. hvordan hjernen fungerer og hvilke konsekvenser en nedsat hjernefunktion kan få for børn og voksnes udvikling, herunder indlæringsevne og udviklingen af sociale kompetencer.

Du lærer at identificere og undersøge socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger i et neuropædagogisk perspektiv, at opstille handlemuligheder og at inddrage og samarbejde med de involverede børn, unge eller voksne.

Du arbejder med:

  • at vurdere, udvælge og anvende forskellige metoder i din neuropædagogiske praksis
  • at undersøge, udvikle og evaluere metoder i neuropædagogisk praksis
  • at formidle praksisnære problemstillinger og anvendte metoder til samarbejdspartnere og barnet, den unge eller voksne

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse