Socialpædagog i samtale med pige
Kursus

Bio-psykosocial tilgang med blik for barnets almene og særlige behov (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

Modulet har fokus på betydningen af en tidlig indsats. Du lærer at anvende evidensbaseret socialpædagogisk teori og metode i dit arbejde med børn og familier i udsatte positioner.

Fakta

Navn:
Bio-psykosocial tilgang med blik for barnets almene og særlige behov
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om betydningen af fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse hos småbørn, og du lærer at integrere viden med praksiserfaring.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver dig indsigt i socialpædagogiske teorier og metoder, som du kan bruge i dit daglige arbejde med af forebygge og fremme sundhed for udsatte børn i alderen 0-3 år og deres familier. 

Målet med undervisningen er, at du:

  • lærer at handle professionelt og udviklingsorienteret i egen praksis.
  • får indsigt i teorier og metoder, der kan medvirke til at kvalificere dit arbejde med 0–3 årige.
  • lærer at forholde dig til egen praksis med udgangspunkt i barnets behov og forudsætninger.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Socialpædagogiske metoder er obligatorisk på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse