Socialpædagog i samtale med pige
Kursus

Læring og udvikling som element i socialpædagogisk arbejde med 0-3-årige (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

Du lærer at identificere mistrivsel hos 0-3-årige og at iværksætte relevante socialpædagogiske indsatser.

Fakta

Navn:
Læring og udvikling som element i socialpædagogisk arbejde med 0-3-årige
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at se det enkelte barns forudsætninger og muligheder for at udvikle sig i et socialt inkluderende børnemiljø.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du om det enkelte barns forudsætninger og muligheder for læring og udvikling i et socialt inkluderende børnemiljø. Du får desuden indsigt i teorier og metoder, som du kan bruge i samarbejdet med forældre og samarbejdspartnere.

Emner i undervisningen:

  • Læringsteorier og –metoder, som du kan bruge til at identificere mistrivsel
  • At observere og beskrive barnets fysiske, psykiske, mentale og sociale forudsætninger
  • At tilrettelægge og igangsætte en inkluderende samarbejdsproces med udsatte forældre
  • Tværprofessionelt samarbejde og videndeling/formidling

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Inklusion og eksklusion er valgfrit på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. 

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.