Akademiuddannelsen i socialpædagogik
Kursus

Inklusion og eksklusion (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

På modulet lærer du at observere ressourcer og barrierer hos det enkelte menneske. Du lærer desuden at planlægge den pædagogiske indsats i samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere.

Fakta

Navn:
Inklusion og eksklusion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 9.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får indsigt i forskellige menneskesyn og handicapforståelser. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du udvikler faglige kompetencer i forhold til at udvide mulighederne for brugerinddragelse og øget inklusion. Undervisningen omfatter emner som:

  • Normalitet og afvigelse
  • Medborgerperspektivet, herunder forskellige menneskesyn og handicapforståelser
  • Inklusion og eksklusions mekanismer på samfunds-, institutions- og individniveau
  • Forskellige handicapforståelser, funktionsnedsættelser og diagnoser.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Inklusion og eksklusion er valgfrit på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 9.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.