Socialpædagog i samtale med pige
Kursus

Socialpsykiatri (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

På kurset lærer du at agere personligt og professionelt i en socialpsykiatrisk praksis og med udgangspunkt i den sindslidende ønsker og behov.

Fakta

Navn:
Psykiatri
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Der arbejdes med mulighederne for at øge den sindslidendes empowerment og recovery.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du fårbåde viden om psykologiske, biologiske og farmakologiske faktorer, men du lærer også at du lærer også at se den sindslidende som andet end en repræsentant for en specifik diagnose. Du får viden om emner som:

  • Forskellige psykiatriske forståelser, historie og paradigmer samt deres betydning for indsatsen
  • De forskellige diagnosers udtryksformer og symptomer
  • Medicinsk behandling: virkninger og bivirkninger
  • Hvad der kendetegner den socialpædagogiske tilgang inden for det psykiatriske område.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Psykiatri er valgfrit på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse