Socialpædagog i samtale med pige
Kursus

Socialpædagogisk udviklingsarbejde (akademiuddannelsen i socialpædagogik)

På modulet arbejder du med at tilrettelægge og gennemføre et socialpædagogisk udviklingsprojekt.

Fakta

Navn:
Socialpædagogiskk udviklingsarbejde
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at analysere og planlægge projektforløbet og efterfølgende at evaluere dine erfaringer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indsigt i det socialpædagogiske udviklingsarbejdes historie og metode. Samtidig arbejder du med at udvikle og gennemføre et mindre udviklingsarbejde i praksis. Du lærer om:

  • Udviklingsarbejdets historie i den socialpædagogiske praksis
  • De væsentligste elementer i socialpædagogisk udviklingsarbejde, samt deres indbyrdes dynamik
  • Faserne i det socialpædagogiske udviklingsarbejde.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Socialpædagogisk udviklingsarbejde er valgfrit på akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse