kandidatuddannelse i Pædagogisk psykologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk psykologi

På uddannelsen lærer du bl.a. om menneskets bevidsthedsliv og handlinger og om den personlige udvikling.

Fakta

Navn:
Pædagogisk psykologi
Type:
Kandidatuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i læreprocesser og i, hvordan mennesker udvikler deres forhold til andre mennesker i den sammenhæng, de lever i.

Med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi vil du kunne varetage job inden for undervisning og ledelse eller som pædagogisk konsulent. Du kan også finde beskæftigelse inden for Human Resource-området.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i pædagogisk psykologi handler om at bruge psykologiske synsvinkler på det pædagogiske felt.

Du får en indgående viden om menneskers bevidsthedsliv og handlinger og lærer om menneskers forudsætninger for at lære og de forskellige måder at gøre det på.

Du får undervisning i emner inden for:

  • Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - niveau 1
  • Pædagogisk-psykologiske undersøgelsesmetoder og videnskabsteori
  • Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - niveau 2
  • Pædagogisk-psykologisk viden i praksis

Der er på uddannelsen også en række tilvalgsmoduler.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ år og giver titlen cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse pædagogisk psykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse i psykologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med et tilvalg af psykologiske moduler på mindst 30 ECTS eller et tilvalg af pædagogiske moduler på mindst 45 ECTS
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller afspændingspædagog

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Bemærk: De tidligere suppleringsforløb for dem, der ikke er berettiget til direkte optagelse på kandidatuddannelsen, er blevet nedlagt. Følg situationen på www.au.dk.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi giver dig mulighed for at arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer, både i det private og i det offentlige.

Det kan fx være job som pædagogisk konsulent, job inden for undervisningsområdet eller konsulentjob i en personaleafdeling (Human Ressource).

Du kan ikke få autorisation som psykolog og heller ikke få job som skolepsykolog. Der er for tiden ingen mulighed for videreuddannelse, som kan give autorisation. En autorisation er en forudsætning for at arbejde med at diagnosticere og udføre visse psykologiske tests inden for det klinisk-psykologiske område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning samt organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Se mere om fremtidsudsigter inden for det humanistiske fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.