Psykiater på arbejde
Job

Psykiater (job)

En psykiater er en læge, der undersøger og behandler psykiske sygdomme. Du hjælper dine patienter til bedre psykisk helbred og livskvalitet.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Hospitaler, Klinikker
Stillingsbetegnelser:
Psykiater

Som psykiater har du under uddannelsen specialiseret dig i psykiatrisk behandling af enten voksne eller børn og unge.

Du er læge med ekspertise i psykiske sygdomme, behandlingsmetoder og medicin. Du ved, hvordan menneskers tanker, følelser og adfærd påvirkes af biologiske, sociale og psykologiske faktorer.

Psykiatere arbejder bl.a. på hospitaler, psykiatriske centre eller i privat praksis.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som psykiater undersøger og behandler du patienter med psykiske sygdomme. Fx personer, som er meget triste, bange, har svære spiseforstyrrelser eller som ser eller hører ting, der ikke er virkelige.

Udredning

Du begynder med en udredning. Udredning er, når du undersøger nye patienters psykiske tilstand. Du taler med dem, og evt. også deres familie, for at forstå deres problemer, samtidig med at du observerer symptomerne. På den måde finder du ud af, hvad patienten fejler, og hvordan det bedst behandles. Du vurderer også, om patienten har andre udfordringer som fx misbrug.

Behandlingsformer

Behandlingen kan variere, men inkluderer ofte samtaleterapi og psykoedukation. Psykoedukation er, når patienten undervises i sygdommen for bedre at forstå, acceptere og håndtere den. Samtaleterapi foregår en-til-en med patienten eller i grupper, hvor flere patienter kan tale om deres tanker og følelser, dele erfaringer og støtte hinanden. Medicin er typisk et led i behandlingen, enten for at lindre symptomer eller forebygge udbrud af sygdommen. Patienten kan også have gavn af at deltage i sociale aktiviteter.

Arbejdsopgaver

Som psykiater er dine typiske arbejdsopgaver, at du:

 • Undersøger børn, unge og voksnes psykiske helbred
 • Finder ud af, hvad de fejler og stiller diagnoser
 • Planlægger og udfører behandling, fx med samtaleterapi
 • Ordinerer medicin, justerer dosis og sørger for evt. op- og nedtrapning
 • Rådgiver om psykisk sundhed og støtte til patienter og pårørende
 • Behandler pludseligt opstået psykisk sygdom
 • Skriver patientjournaler
 • Sparrer med og evt. underviser og uddanner kolleger
 • Samarbejder med speciallæger og andet sundhedsfagligt personale

Karriereveje

Eksempler på karrieveje, du kan have som psykiater:

 • Børne- og ungepsykiater: Du undersøger og behandler børn og unge med psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser, fx adhd eller autisme, som går ud over deres sundhed, trivsel og livskvalitet.
 • Akut psykiatri: Du arbejder med patienter, der har brug for hurtig behandling og evt. indlæggelse. Det kan fx være patienter, der er i stor fare for at gøre skade på sig selv eller andre.
 • Retspsykiatri: Du arbejder med patienter, der har begået kriminelle handlinger og har psykiske lidelser. Du kan fx behandle patienter, der har fået behandlingsdomme i stedet for almindelig straf.
 • Forsker og underviser: Du underviser sundhedspersonale og evt. studerende eller forsker til gavn for bl.a. patienter og deres pårørende.
 • Overlæge: Du er leder med ansvar for en klinik eller afdelings team af behandlere, og hvordan I foretager og forbedrer de psykiatriske undersøgelser og behandlingen af jeres patienter.

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for psykiatere er:

 • Psykiatriske centre, klinikker eller hospitaler
 • Privat praksis eller klinik

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til psykiater bygger oven på uddannelsen i medicin.

Uddannelsesvejen til psykiater er:

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i medicin
 • En kandidatuddannelse i medicin
 • En 1-årig klinisk basisuddannelse
 • 1 års introduktionsstilling
 • 4 års uddannelse til speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

Læs om:

Mere uddannelse

Når du er uddannet psykiater, har du flere muligheder for at videreuddanne dig. Der findes fx kurser på universiteterne, sygehusene og i lægeforeningerne.

Få mere at vide

Læs mere om jobbet

Læs om jobbet som børne- og ungdomspsykiater hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (bupnet.dk)

Autorisation og regler

For at arbejde som psykiater skal du have en autorisation. Du kan søge autorisation, når du har afsluttet uddannelsen til speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Det kan du læse mere om i autorisationsloven:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.