Kandidatuddannelse

Kiropraktor

På kandidatuddannelsen i kiropraktik lærer du at diagnosticere og behandle patienter med problemer i muskler og led.

Fakta

Navn:
Kiropraktor
Andre betegnelser:
Klinisk biomekanik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer selvstændigt at forebygge, undersøge, diagnosticere og behandle sygdomme og lidelser i bevægeapparatet (muskler og led).  Du lærer desuden at opsøge og fortolke den nyeste viden på området, samtidig med du fortsætter træningen af de praktiske færdigheder.

Du vil kunne arbejde som kiropraktor i en klinik (ansat eller selvstændigt), hvis du ud over kandidatuddannelsen tager en 1-årig turnusuddannelse. Nogle kandidater bliver ansat på sygehusenes rygcentre eller andre hospitalsafdelinger som fx røntgenafdeling. Der vil også være jobmuligheder inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen er den kliniske del af studiet, hvor hovedvægten af undervisningen handler om diagnostik af muskel- og skeletsygdomme.

Du får samtidig flere klinikophold på hospitalsafdelinger og hos kiropraktorer, hvor du får træning i at undersøge og stille diagnoser samt - under supervision - i at behandle patienter med forskellige problemer i bevægeapparatet.

Fagområder

Der er undervisning inden for følgende fagområder:

  • Almen diagnostik, hvor du lærer at stille en diagnose ud fra sygehistorier i bestemte emner
  • Billeddiagnostik, hvor du lærer at tolke forskellige former for billeddiagnostisk materiale, fx røntgenbilleder, MR-scanninger, CT-scanninger og ultralyds-scanninger
  • Klinisk farmakologi, hvor du bliver i stand til at forstå den medicinske behandling af især smerter, gigtsygdomme og knogleskørhed
  • Klinisk biomekanik, hvor der bl.a. er fokus på diagnosticering af muskel- og skeletlidelser i arme og ben
  • Radiografi, hvor du lærer at tage røntgenbilleder på professionelt apparatur

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, ugekurser og laboratorieøvelser.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.manu.

Autorisation som kiropraktor

Du får autorisation med ret til at praktisere i en underordnet stilling efter endt kandidatuddannelse. For at opnå ret til selvstændigt virke, skal du gennemføre 12 måneders supplerende praktisk uddannelse som turnuskandidat hos en kiropraktor.

Uddannelsen er tilrettelagt efter et særligt uddannelsesprogram, hvor du som kiropraktorassistent gradvis udfører mere og mere selvstændige opgaver.

Autorisation som kiropraktor søges hos Sundhedsstyrelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder klinisk biomekanik som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i klinisk biomekanik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i klinisk biomekanik giver adgang til kandidatuddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udredning af sygdomme og lidelser i muskler og led, sygdomsbehandling og forebyggelse.

Mange kiropraktorer har deres egen klinik, men de fleste nyuddannede kiropraktorer arbejder i nogle år som assistenter på allerede eksisterende klinikker. Nogle kandidater ansættes på hospitaler, hvor der også er mulighed for at efteruddanne sig til hospitalskiropraktor (4-årig efteruddannelse).

Du vil desuden have mulighed for at arbejde inden for undervisningsområdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for behandlings- og genoptræningsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information