kandidatuddannelse i Odontologi
Kandidatuddannelse

Odontologi

På kandidatuddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe.

Fakta

Navn:
Odontologi
Andre betegnelser:
Tandlæge
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Undervisningen, der både er teoretisk og klinisk, bygger videre på det, du har lært på bachelordelen. Du dygtiggør dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt.

Som færdiguddannet kandidat i odontologi kan du blive ansat som tandlæge og efter det første år søge autorisation som selvstændig tandlæge. Du kan også vælge at forske eller undervise.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med det, du har lært på bacheloruddannelsen i odontologi, og stifter bekendtskab med nye kliniske fagområder.

Foruden de teoretiske fag har du praktiske øvelser, hvor du under supervision udfører alle former for tandbehandling på patienter. Det gælder tandfyldning, tandregulering og mindre kirurgiske indgreb i mundhule og kæbe.

Du lærer at trække tænder ud, behandle mod parodontose og lave rodbehandling. Du får også undervisning i implantologi, protetik og bygning af kroner eller broer.

Desuden får du undervisning i tandregulering og i at udføre almen tandbehandling af børn.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter.

På kandidatuddannelsen i odontologi er specialet en mindre del af studiet end på andre uddannelser. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.odont.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder odontologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i odontologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i odontologi.

Der gælder særlige regler, hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse i odontologi. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder odontologi som en 2-årig kandidatuddannelse:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i odontologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen må ikke være ældre end 15 måneder.

Der gælder særlige regler, hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse i odontologi. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet odontolog kan du arbejde for en autoriseret tandlæge i private eller offentlige klinikker, fx kommunal tandpleje, hospitalstandklinikker, forsvarstandpleje og forsorgstandpleje.

For at arbejde som selvstændig tandlæge skal du arbejde mindst et år i en underordnet stilling hos en tandlæge, der har tilladelse til selvstændigt virke. Når du er færdig med dette turnusår, kan du få autorisation til at virke som selvstændig tandlæge.

Nogle tandlæger arbejder inden for forskning og undervisning på universiteter, og enkelte arbejder inden for medicinalindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Læge, tandlæge og dyrlæge og Forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Videreuddannelse

Der er mulighed for en flerårig videreuddannelse til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi eller ortodonti (tandregulering).

Færdiguddannede specialtandlæger arbejder som privatpraktiserende specialtandlæger, i kommunal tandpleje, på hospitalstandklinikker eller på tandlægeskoler.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Mia Rimhoff er uddannet tandlæge. Hun blev færdig som tandlæge fra Københavns Universitet i juni...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.