Kandidatuddannelse

Odontologi

På kandidatuddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe.

Fakta

Navn:
Odontologi
Andre betegnelser:
Tandlæge
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Undervisningen, der både er teoretisk og klinisk, bygger videre på det, du har lært på bachelordelen. Du dygtiggør dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt.

Som færdiguddannet kandidat i odontologi kan du blive ansat som tandlæge og efter det første år søge autorisation som selvstændig tandlæge. Du kan også vælge at forske eller undervise.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med det, du har lært på bacheloruddannelsen i odontologi, og stifter bekendtskab med nye kliniske fagområder.

Teori og praktiske øvelser

Foruden de teoretiske fag har du praktiske øvelser, hvor du under supervision udfører alle former for tandbehandling på patienter. Det gælder tandfyldning, tandregulering og mindre kirurgiske indgreb i mundhule og kæbe.

Du lærer at trække tænder ud, behandle mod parodontose og lave rodbehandling. Du får også undervisning i implantologi, protetik og bygning af kroner eller broer.

Desuden får du undervisning i tandregulering og i at udføre almen tandbehandling af børn.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter.

På kandidatuddannelsen i odontologi er specialet en mindre del af studiet end på andre uddannelser.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.odont.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder odontologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i odontologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i odontologi.

Der gælder særlige regler, hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse i odontologi. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder odontologi som en 2-årig kandidatuddannelse:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i odontologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen må ikke være ældre end 15 måneder.

Der gælder særlige regler, hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse i odontologi. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet odontolog kan du arbejde for en autoriseret tandlæge i private eller offentlige klinikker, fx kommunal tandpleje, hospitalstandklinikker, forsvarstandpleje og forsorgstandpleje.

Selvstændig tandlæge

For at arbejde som selvstændig tandlæge skal du have gennemgået et års praktisk oplæring inden for henholdsvis børne- og ungdomstandplejen og voksentandplejen. Du skal have minimum 1.440 timers praktisk oplæring i en underordnet stilling hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke.

Job inden for undervisning og forskning

Nogle tandlæger arbejder inden for forskning og undervisning på universiteter, og enkelte arbejder inden for medicinalindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Læge, tandlæge og dyrlæge og Forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Videreuddannelse

Der er mulighed for en flerårig videreuddannelse til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi eller ortodonti (tandregulering).

Færdiguddannede specialtandlæger arbejder som privatpraktiserende specialtandlæger, i kommunal tandpleje, på hospitalstandklinikker eller på tandlægeskoler.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Mia Rimhoff er uddannet tandlæge. Hun blev færdig som tandlæge fra Københavns Universitet i juni...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.