interview med projektleder i medicinalfirma
Artikel

Projektleder i industrien

Steffen Wad Jørgensen er 47 år og ansat som projektleder i medicinalvirksomheden Lundbeck i Valby. Steffen er ansvarlig for samarbejdet i grupper af medarbejdere, der udvikler nye lægemidler.

Steffen er oprindeligt uddannet sygeplejerske. Senere har suppleret med uddannelsen til farmaceut samt en ph.d.

Interviewet er lavet i 2007. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Når nysgerrigheden styrer

"Det var en rigtig spændende uddannelse. Jeg arbejdede som sygeplejerske i halvandet år, bl.a. på en psykiatrisk afdeling og en kræftafdeling," fortæller Steffen. "Men efterhånden fandt jeg ud af, at jeg ville noget andet. Det, der fængede mig mest, var brugen af medicin og den effekt, medicinen havde på forskellige sygdomme."

"Min rolle i teamet var at sikre, at vi havde de rigtige stoffer i de rigtige mængder til brug i forsøgene."
"Min rolle i teamet var at sikre, at vi havde de rigtige stoffer i de rigtige mængder til brug i forsøgene."

Så Steffen tog farmaceutuddannelsen, der netop handler om udvikling og fremstilling af lægemidler.

Bagefter gennemførte han en ph.d.-uddannelse, hvor han forskede i menneskets immunsystem. Efter en kort periode som undervisningsassistent på farmaceutuddannelsen, kom Steffen til Lundbeck.

"Mit første job her var at kontrollere de instrumenter, der skulle måle kvaliteten af råvarerne og de færdige lægemidler."

Steffen kom hurtigt til at arbejde med forskning, og han begyndte at komme ind i de tværfaglige teams, der udvikler nye lægemidler.

Sådan et team består bl.a. af en dyrlæge, der har forstand på dyreforsøg; en klinisk projektleder, der forbereder de forskellige test på mennesker og en sundhedsøkonom, der ved noget om markedet og hvilken pris, man i sidste ende vil kunne tage for lægemidlet.

Efter 3-4 år som 'menigt' teammedlem, fik Steffen job som projektleder.

Rejsende i projekter

Det er Steffens ansvar at have det samlede overblik over processen, når et nyt lægemiddel skal udvikles: "Jeg er tovholder for en gruppe mennesker, der har et fælles mål om at lave det bedst mulige lægemiddel og få det på markedet hurtigst muligt."

Meget af arbejdet består i at arrangere og deltage i møder med folk i og udenfor firmaet: "Jeg lægger planer og budgetter og præsenterer dem for ledelsen. Hvis der opstår uoverensstemmelser i teamet, er det min opgave at få løst problemerne."

Det er almindeligt, at lægemidler bliver udviklet i et samarbejde mellem flere medicinalfirmaer i forskellige lande: "Jeg har kontakt med samarbejdspartnere i fx USA, England og Japan. Det foregår via mail, telefon eller møder. Så der kan være en del rejseaktivitet."

Det ubekendte

Steffen sætter stor pris på mangfoldigheden i jobbet: "Jeg ved stort set ikke hvad dagen vil bringe, når jeg møder om morgenen."

"Det er spændende at komme ud og se verden og opleve andre kulturer."
"Det er spændende at komme ud og se verden og opleve andre kulturer."

Steffen kan også godt lide at forhandle: "Det er udfordrende at få en aftale hjem til en god pris."

Sund fornuft

"Lige nu er der så mange udfordringer, at jeg stadig kan lære en hel masse i min nuværende stilling."

"På sigt kunne jeg måske tænke mig at arbejde med at skaffe nye projekter til firmaet. Det vil sige evaluere og købe nye mulige lægemidler, som andre firmaer har udviklet."

Steffen har været på kurser i bl.a. forhandling, kommunikation, konflikthåndtering og projektledelse: "Men meget af det er learning by doing. Man lærer af sine kolleger og ved at blive kastet ud i tingene. Det handler tit om at bruge sin sunde fornuft," slutter Steffen.

Siden sidst

Steffen arbejder i dag (2018) med projektledelse og forretningsudvikling i medicinalfirmaet LEO Pharma.

Se oversigt over flere interview.

Relaterede artikler