Bacheloruddannelse

Kiropraktor

Kiropraktik handler om at forebygge, undersøge, diagnosticere og behandle sygdomme og lidelser i bevægeapparatet (muskler og led).

Fakta

Navn:
Kiropraktor
Andre betegnelser:
Klinisk biomekanik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du grundlæggende viden om menneskekroppen og specialistviden om menneskets biomekanik og om det, der er typisk for muskel- og skeletsygdomme. Derudover øver du praktiske færdigheder (undersøgelse og behandling) på medstuderende og får viden om forskningsmetoder og fortolkning heraf.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på kandidatuddannelsen i kiropraktik, der er nødvendig for senere at kunne praktisere som kiropraktor.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til kiropraktor hedder klinisk biomekanik ( og er en videnskabeligt baseret uddannelse suppleret med træning i praktiske færdigheder.

Du lærer om kroppens opbygning og om, hvordan du undersøger, forebygger og behandler kroppen for smerter og tab af funktion, især i ryg, nakke, arme og ben.

Tre spor

Bacheloruddannelsen er opbygget med tre spor:

 • Det biomedicinske spor (63 %), hvor du lærer om liv, sundhed og sygdom og får indsigt i den menneskelige opbygning fra celle til individ. Du lærer også om bevægelse og arbejde, ernæring og vækst samt om hjerne og sanser. Der er bl.a. undervisning i fag som molekylær biologi, genetik, biokemi, anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, patologi og epidemiologi.
 • Professionssporet (19 %), der handler om teoretisk biomekanik, ortopædisk og neurologisk undersøgelse, muskuloskeletal diagnostik, forskellige kiropraktiske behandlingsteknikker i forhold til kroppens forskellige dele samt undersøgelse af muskler, knogler og led ved hjælp af berøring. På dette spor indgår også klinikophold.
 • Akademikersporet (18 %), der indeholder et forskningsmetodologisk grundkursus samt undervisning i videnskabsteori, videnskabelig metode og informationssøgning.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, e-læring og laboratorieøvelser. I løbet af uddannelsen er der to praktikophold hos privatpraktiserende kiropraktorer.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommer- og vinterstart)10.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kiropraktik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område. Undersøg mulighederne på det enkelte universitet.

Du kan bl.a. komme ind på:

Kiropraktor

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for sygdomsbehandling og forebyggelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Behandling og genoptræning

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information