bacheloruddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Bacheloruddannelse

TekSam - miljøplanlægning

TekSam - miljøplanlægning handler om miljø, energi, ressourcer, samfundsforhold og planlægning.

Fakta

Navn:
TekSam - miljøplanlægning
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden om begreber, teorier og metoder inden for det teknisk-naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige område og lærer at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan de kan løses ved bæredygtig omstilling af produktion og forbrug.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen undersøger du problemer i forbindelse med miljø, energi og ressourcer, og du lærer at analysere, hvordan problemerne kan påvirkes og forebygges gennem innovation og planlægning.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer viden fra det teknisk-naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige område.

Innovation, miljø og planlægning

Det overordnede tema er innovation, miljø og planlægning. Fokus er på de miljø- og udviklingsmæssige konsekvenser af produktion og forbrug. Du beskæftiger dig med miljø- og udviklingsproblemernes årsager samt teknologisk udvikling og planlægning inden for områder som klima og energi, innovation og cirkulær økonomi, miljø, affald og ressourcer, landbrug og fødevarer, natur og biodiversitet, byer og og infrastruktur samt hverdagsliv og forbrug.

Fagområder

Du kan desuden vælge mellem følgende fagområder:

  • Klima og ressourcer
  • Produktion og miljø
  • Fødevareproduktion og biodiversitet
  • By, bæredygtighed og innovation

Kombinationsfag

TekSam - miljøplanlægning kan læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, studiekredse og projektarbejde i grupper.

Udlandsophold

Du har mulighed for at komme på studieophold i udlandet i løbet af studiet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der læses som etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse TekSam - miljøplanlægning som etfagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse TekSam - miljøplanlægning og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for TekSam - miljøplanlægning.

Undersøg kombinationsmulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i TekSam - miljøplanlægning foregår i:

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen i TekSam - miljøplanlægning kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på:

Bæredygtig omstilling

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Der vil efterfølgende være jobmuligheder inden for ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, fagforeninger, bedriftsundhedstjenester, miljøorganisationer, internationale ulandsorganisationer - både private og inden for EU og FN - samt i de offentlige miljøforvaltninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Administrativt arbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information