bacheloruddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Bacheloruddannelse

TekSam - miljøplanlægning

TekSam - miljøplanlægning handler om miljø, energi, ressourcer, samfundsforhold og planlægning.

Fakta

Navn:
TekSam - miljøplanlægning
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden om begreber, teorier og metoder inden for natur- og samfundsvidenskab og lærer at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan de kan løses ved bæredygtig omstilling af produktion og forbrug. Du undervises bl.a. i politiske forhold, økologi og ressourcer samt innovation, teknologi og cirkulær økonomi.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen undersøger du problemer i forbindelse med miljø, energi og ressourcer, og du lærer at analysere, hvordan problemerne kan påvirkes og forebygges gennem innovation og planlægning.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer viden fra det naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige område.

Innovation, miljø og planlægning

Det overordnede tema er innovation, miljø og planlægning. Fokus er på de miljø- og udviklingsmæssige konsekvenser af produktion og forbrug. Du beskæftiger dig med miljø- og udviklingsproblemernes årsager samt teknologisk udvikling og planlægning inden for områder som klima og energi, innovation og natur, miljø, energi, affald og, ressourcer, landbrug og fødevarer, natur og biodiversitet, byer og og infrastruktur samt hverdagsliv og sundhed.

Fagområder

Du kan desuden vælge mellem følgende fagområder:

  • Klima og ressourcer
  • Produktion og miljø
  • Fødevareproduktion og biodiversitet
  • By, bæredygtighed og innovation

Kombinationsfag

TekSam - miljøplanlægning kan læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, studiekredse og projektarbejde i grupper. Du har mulighed for at komme på studieophold i udlandet i løbet af studiet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der læses som etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse TekSam - miljøplanlægning som etfagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse TekSam - miljøplanlægning og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for TekSam - miljøplanlægning. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder TekSam - miljøplanlægning som enten 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

TekSam - miljøplanlægning som etfagsbachelor

På TekSam - miljøplanlægning som etfagsbachelor begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

TekSam - miljøplanlægning og et andet fag

Læser du TekSam - miljøplanlægning og et andet fag begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i TekSam - miljøplanlægning som et bachelorfag eller sammen med et andet bachelorfag.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for TekSam - miljøplanlægning på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 en kandidatuddannelse i Bæredygtig omstilling.

Adgangskvotienter 2021

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen i TekSam - miljøplanlægning kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Bæredygtig omstilling.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Der vil efterfølgende være jobmuligheder inden for ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, fagforeninger, bedriftsundhedstjenester, miljøorganisationer, internationale ulandsorganisationer - både private og inden for EU og FN - samt i de offentlige miljøforvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information