bacheloruddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Bacheloruddannelse

TekSam - miljøplanlægning

TekSam - miljøplanlægning handler om miljø, energi, ressourcer, samfundsforhold og planlægning.

Fakta

Navn:
TekSam - miljøplanlægning
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ved at arbejde med begreber, teorier og metoder inden for natur- og samfundsvidenskab, lærer du at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan man kan løse dem ved hjælp af planlægning for bæredygtig omstilling af produktion og forbrug. Du bliver bl.a. undervist i politiske forhold, økologi og ressourcer samt innovation, teknologi og cirkulær økonomi, og udgangspunktet er både nationalt og globalt.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen undersøger du problemer i forbindelse med miljø, energi og ressourcer, og du lærer at analysere, hvordan problemerne kan påvirkes og forebygges gennem innovation og planlægning.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer viden fra det naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige område.

Det overordnede tema er innovation, miljø og planlægning. Fokus er på de miljø- og udviklingsmæssige konsekvenser af produktion og forbrug. Du beskæftiger dig med miljø- og udviklingsproblemernes årsager samt teknologisk udvikling og planlægning inden for områder som klima og energi, innovation og natur, miljø, energi, affald og, ressourcer, landbrug og fødevarer, natur og biodiversitet, byer og og infrastruktur samt hverdagsliv og sundhed.

Du kan desuden vælge mellem følgende fagområder:

  • Klima og ressourcer
  • Produktion og miljø
  • Fødevareproduktion og biodiversitet
  • By, bæredygtighed og innovation

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, studiekredse og projektarbejde i grupper. Du har mulighed for at komme på studieophold i udlandet i løbet af studiet.

TekSam - miljøplanlægning kan læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for TekSam - miljøplanlægning på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

For at læse TekSam - miljøplanlægning som 1-fagsbachelor skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse TekSam - miljøplanlægning og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC’s hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse TekSam - miljøplanlægning. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder TekSam - miljøplanlægning som enten 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

På TekSam - miljøplanlægning som 1-fagsbachelor begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Læser du TekSam - miljøplanlægning og et andet fag begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i TekSam - miljøplanlægning som et bachelorfag eller sammen med et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for TekSam - miljøplanlægning på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i TekSam - miljøplanlægning i kombination med et andet kandidatfag. Du kan også læse TekSam – miljøplanlægning eller Environmental Risk som 1-fagskandidatuddannelse.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen i TekSam - miljøplanlægning kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i TekSam - miljøplanlægning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Der vil efterfølgende være jobmuligheder inden for ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, fagforeninger, bedriftsundhedstjenester, miljøorganisationer, internationale ulandsorganisationer - både private og inden for EU og FN - samt i de offentlige miljøforvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information