kandidatuddannelse i Plan, by og proces
Bacheloruddannelse

Plan, by og proces

Du lærer at designe og analysere planprocesser og planer inden for byudvikling og regionaludvikling, og du får kendskab til byer og regioners generelle udvikling.

Fakta

Navn:
Plan, by og proces
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om bæredygtige byer, mobilitet, lokalsamfundsudvikling og udsatte boligområder. Samtidig hermed studerer du de samfundsmæssige dynamikker, som har indflydelse på byplanlægningen

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage job hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På den tværfaglige uddannelse i plan, by og proces studerer du planlægningsteori inden for forskellige områder og får forståelse for, hvordan planlægning i praksis indgår i byers udvikling.

Du vil desuden beskæftige dig med de udfordringer, som eksempelvis klimaudfordringer, øget urbanisering og den stigende mobilitet i samfundet skaber for planlægningen.

Områder

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Fagmodulprojekt i plan, by og proces
  • Planlægningsteori og paradigmer
  • Planlovgivning og fysisk planlægning
  • Komparativt feltkursus

Teori og analyse af planprocesser indgår i undervisningen, lige som du får øvelse i at anvende praktiske metoder og designredskaber.

Kombinationsuddannelse

Plan, by og proces er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de forskellige kombinationer på RUCs hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, feltbesøg, on-location-undervisning og gruppearbejde.

Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Plan, by og proces er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse plan, by og proces og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:​

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for plan, by og proces.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om 

Uddannelsen plan, by og proces på Roskilde Universitet (ruc.dk)

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

By og plan

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i plan, by og proces og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsfaglige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i By og plan.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger til af, hvilket fag du har valgt at kombinere med. Du kan fx finde beskæftigelse i kommunale planlægningsafdelinger, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, hos private rådgivere eller byudviklingsselskaber.

Du kan også komme til at løse opgaver for sociale entreprenører, ngo'er og interesseorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information