kandidatuddannelse i Plan, by og proces
Kandidatuddannelse

By og plan

Kandidatuddannelsen by og plan er en revision af den tidligere uddannelse plan, by og proces.

Fakta

Navn:
By og plan
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om udvikling af byer og regioner. Du lærer bl.a. om, hvordan man planlægger og gennemfører udvikling af byer og regioner.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om de forskellige elementer, som spiller en rolle i udviklingen af byer og regioner, fx by- og regionalgeografi, by- og boligøkonomi, bysociologi og grøn omstilling og klimatilpasning.

Spor

På uddannelsen har du mulighed for at følge to spor:

  • Et designspor med fokus på analyse af rumlige design
  • Et entreprenørspor med fokus på opbygning af egen virksomhed

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i by & plan.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk.

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

By og plan

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af by- og regionaludvikling. Det kan fx være i kommuner, regioner, boligselskaber, forsknings- og undervisningsinstitutioner eller hos entreprenører og private rådgivere.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information