kandidatuddannelse i Plan, by og proces
Kandidatuddannelse

By og plan

Kandidatuddannelsen har fokus på byplanlægning og byudvikling i samfundsvidenskabeligt perspektiv.

Fakta

Navn:
By og plan
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen er problemorienteret og tværfaglig. Du kvalificeres til selvstændigt at at undersøge og analysere by- og regionaludvikling og til at udvikle og udføre forslag og strategier til bæredygtig udvikling og planlægning af byer og lokalområder.

Du opnår tekniske færdigheder til at indhente, bearbejde og visualisere geodata, og du vil kunne fremstille planforslag og planløsninger, -strategier og -processer.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for blandt andet rådgivning, lokalplanlægning, borgerinddragelse og byggeprojektering. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at forstå og analysere virkelige problemstillinger, som har betydning for udviklingen af byer og regioner. Det kan være inden for fx bysociologi, by- og regionalgeografi, by- og boligøkonomi, bæredygtig omstilling og klimatilpasning.

Du lærer at udvikle, implementere og rådgive om planer og strategier for bæredygtig omstilling af by og land. Samtidig kan du formidle og bygge bro mellem myndigheder, borgere og andre aktører.

Du har mulighed for undervejs i uddannelsen at fokusere på arbejdet som iværksætter, hvor du lærer at omsætte værktøjer og kvalifikationer i relation til opbygning af egen virksomhed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i by og plan.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i fx kommuner (økonomi-, miljø- og teknikforvaltninger, kommunale selskaber og partnerskaber), i staten, i rådgivnings- og konsulentvirksomheder, entreprenørvirksomheder, byudviklingsselskaber og pensionsselskaber.

Du vil også kunne løse opgaver inden for interesseorganisationer og NGO’er samt organisationer, der arbejder med turisme og destinationsudvikling.

Endelig vil du kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information