kandidatuddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Kandidatuddannelse

Bæredygtig omstilling (TekSam)

Kandidatuddannelsen Bæredygtig omstilling (TekSam) er en revision af den tidligere uddannelse TekSam - miljøplanlægning.

Fakta

Navn:
Bæredygtig omstilling (TekSam)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om, hvordan miljø- og klimaproblemer kan løses gennem planlægning og lovgivning. Du lærer at analysere problemer omkring energi, miljø og klima, og hvordan de kan løses gennem planlægning og regulering.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde som miljømedarbejder, konsulent eller projektleder i en kommune eller virksomhed.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med teorier og metoder fra naturvidenskaben, samfundsvidenskab og de tekniske videnskaber. Du analyserer problemer inden for klima og miljø og planlægger og implementerer bæredygtige løsninger.

Politik og regulering

Uddannelsen giver dig viden om politik og regulering inden for natur, miljø, klimaforandringer og ressourcer.

Som kandidat fra uddannelsen kan du udføre planlægning, regulering, implementering, rådgivning, design og analysearbejde med fokus på bæredygtig omstilling.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Undervisningssproget er dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Bæredygtig omstilling (TekSam)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig kompetencer til bl.a. at arbejde som:

  • Miljømedarbejder i kommuner og virksomheder
  • Konsulent, projektleder og planlægger inden for sektorer som klima, energi, industri og affald, transport, landbrug og fødevarer, og natur og biodiversitet
  • Medarbejder i interesse- og erhvervsorganisationer med tilknytning til miljø og klimaomstilling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.