kandidatuddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Kandidatuddannelse

Bæredygtig omstilling (TekSam)

Kandidatuddannelsen giver dig viden om, hvordan miljø og ressourceproblemer kan løses gennem planlægning, lovgivning og omstilling af produktion og forbrug.

Fakta

Navn:
Bæredygtig omstilling (TekSam)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du, gennem en problemorienteret og tværfaglig tilgang, at analysere miljø- og ressourceproblemstillinger og at udvikle og implementere bæredygtige løsninger.  

Du bliver i stand til at gennemføre planlægning, regulering og omstilling inden for fagfelterne klima, energi, industri, affald, transport, landbrug, fødevarer, natur og biodiversitet.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde som miljømedarbejder, konsulent, projektleder eller planlægger i kommuner og virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med teorier og metoder fra naturvidenskaben, samfundsvidenskab og de tekniske videnskaber. Du analyserer problemer inden for klima og miljø og planlægger og implementerer bæredygtige løsninger.

Emner

Uddannelsen giver dig viden om emner som fx politik og regulering inden for natur, miljø, klimaforandringer og ressourcer.

Undervejs på uddannelsen kan du også beskæftige dig med omstilling til vedvarende energi, problemstillinger med affald og genanvendelse eller med fremtidens produktion af fødevarer ”fra jord til bord”.

Du får indgående indsigt i lovgivning, regulering og planlægning, både i Danmark og EU.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. 

Sprog

Undervisningssproget er dansk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig kompetencer til at få job som eksempelvis: 

  • Miljømedarbejder og miljøplanlægger i kommuner og virksomheder
  • Konsulent, projektleder og planlægger inden for sektorer som klima, energi, industri og affald, transport, landbrug og fødevarer, og natur og biodiversitet
  • Medarbejder eller politisk konsulent i miljø-, klima- og ressourceorienterede interesseorganisationer og erhvervsorganisationer, og på andre arbejdspladser, der beskæftiger sig med bæredygtig omstilling

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.