kandidatuddannelse i geografi
Kandidatuddannelse

Geografi

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at afdække samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige processers betydning for vores levevilkår.

Fakta

Navn:
Geografi
Andre betegnelser:
Geografi og geoinformatik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På geografi studerer du de fysiske kræfter, der former vores jord, og konsekvenserne af menneskers samspil med jorden i såvel et lokalt som et globalt perspektiv.

Du kan læse en bred uddannelse i geografi, eller du kan specialisere dig inden for fx naturgeografi, miljøgeografi, samfundsgeografi eller geoinformatik.

Kandidatuddannelsen giver jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer, bl.a. inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i geografi beskæftiger du dig med emner som fx miljøforvaltning, miljøpolitik, naturbeskyttelse, forurening, klimaforandringer og byplanlægning.

Det kan også være udvikling og fattigdom i det globale syd samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i geografi varierer fra universitet til universitet. 

Der er forskellige muligheder for at specialisere sig, fx inden for et geografisk fagområde som miljøgeografi, samfundsgeografi, naturgeografi, kulturgeografi og geoinformatik. Det kan også være inden for erhvervsgeografi eller integrativ geografi.  Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Faget geografi læses på RUC sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektopgaver og feltstudier. Du kan supplere din kandidatuddannelse med et virksomhedsprojekt eller et studieophold i udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ til et helt år og giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geography.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder geografi og geoinformatik som en 2-årig kandidatuddannelse, hvor du vælger en af de tre specialiseringer: naturgeografi, kulturgeografi eller geoinformatik. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i geografi og geoinformatik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geografi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Geography som en 2-årig kandidatuddannelse, der dækker bredt inden for natur- og kulturgeografi. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i geografi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geografi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere geografi. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både offentlige forvaltning og private konsulentfirmaer. Inden for offentlig forvaltning kan du eksempelvis arbejde med by- og miljøplanlægning, eller du kan rådgive om erhvervsudvikling i en kommune eller en region.

Inden for private konsulentfirmaer kan du eksempelvis arbejde med it og rådgivning om større miljøprojekter. Du kan også arbejde med udviklings- og miljøprogrammer i det globale syd i en international eller dansk udviklingsorganisation.

Job inden for undervisning

Geografi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du geografi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information