kandidatuddannelse i geografi
Kandidatuddannelse

Geografi

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at afdække samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige processers betydning for vores levevilkår.

Fakta

Navn:
Geografi
Andre betegnelser:
Geografi og geoinformatik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På geografi studerer du de fysiske kræfter, der former vores jord, og konsekvenserne af menneskers samspil med jorden i såvel et lokalt som et globalt perspektiv.

Du kan læse en bred uddannelse i geografi, eller du kan specialisere dig inden for fx naturgeografi, miljøgeografi, samfundsgeografi eller geoinformatik.

Kandidatuddannelsen giver jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer, bl.a. inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i geografi beskæftiger du dig med emner som fx miljøforvaltning, miljøpolitik, naturbeskyttelse, forurening, klimaforandringer og byplanlægning.

Det kan også være udvikling og fattigdom i det globale syd samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i geografi varierer fra universitet til universitet. 

Der er forskellige muligheder for at specialisere sig, fx inden for et geografisk fagområde som miljøgeografi, samfundsgeografi, naturgeografi, kulturgeografi og geoinformatik. Det kan også være inden for erhvervsgeografi eller integrativ geografi.  Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geography.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektopgaver og feltstudier.

Du kan supplere din kandidatuddannelse med et virksomhedsprojekt.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

KU, AAU og RUC udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Geografi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både offentlige forvaltning og private konsulentfirmaer. Inden for offentlig forvaltning kan du eksempelvis arbejde med by- og miljøplanlægning, eller du kan rådgive om erhvervsudvikling i en kommune eller en region.

Inden for private konsulentfirmaer kan du eksempelvis arbejde med it og rådgivning om større miljøprojekter. Du kan også arbejde med udviklings- og miljøprogrammer i det globale syd i en international eller dansk udviklingsorganisation.

Pædagogikum

Geografi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du geografi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information