kandidatuddannelse i geografi
Kandidatuddannelse

Geografi

Geografi på kandidatniveau foregår på engelsk og giver dig viden og analyseredskaber til at afdække samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige processers betydning for vores levevilkår.

Fakta

Navn:
Geografi
Andre betegnelser:
Geografi og geoinformatik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På geografi studerer du de fysiske kræfter, der former vores jord, og konsekvenserne af menneskers samspil med jorden i såvel et lokalt som et globalt perspektiv. Du kan læse en bred uddannelse i geografi, eller du kan specialisere dig inden for fx naturgeografi, miljøgeografi, samfundsgeografi eller geoinformatik.

Kandidatuddannelsen giver jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer, bl.a. inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i geografi beskæftiger du dig med emner som fx miljøforvaltning, miljøpolitik, naturbeskyttelse, forurening, klimaforandringer og byplanlægning.

Det kan også være udvikling og fattigdom i det globale syd samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund.

Der er, alt efter undervisningssted, mulighed for at specialisere sig på studiet, fx inden for et geografisk fagområde som miljøgeografi, samfundsgeografi, naturgeografi, kulturgeografi og geoinformatik. Det kan også være inden for erhvervsgeografi eller integrativ geografi.

Faget geografi læses på RUC sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektopgaver og feltstudier. Du kan supplere din kandidatuddannelse med et virksomhedsprojekt eller et studieophold i udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Geography.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ til et helt år og giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder geografi og geoinformatik som en 2-årig kandidatuddannelse, hvor du vælger en af de tre specialiseringer: naturgeografi, kulturgeografi eller geoinformatik. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i geografi og geoinformatik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geografi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder geografi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Geografi læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i geografi.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i geografi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori geografi indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på www.ruc.dk. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder geografi som en 2-årig kandidatuddannelse, der dækker bredt inden for natur- og kulturgeografi. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i geografi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geografi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både offentlige forvaltning og private konsulentfirmaer. Inden for offentlig forvaltning kan du eksempelvis arbejde med by- og miljøplanlægning, eller du kan rådgive om erhvervsudvikling i en kommune eller en region.

Inden for private konsulentfirmaer kan du eksempelvis arbejde med it og rådgivning om større miljøprojekter. Du kan også arbejde med udviklings- og miljøprogrammer i den tredje verden i en international eller dansk udviklingsorganisation.

Geografi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du geografi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information