bacheloruddannelse i Internationale studier
Bacheloruddannelse

International Studies

På uddannelsen får du indsigt i årsager, konsekvenser og løsningsmuligheder for globale konflikter og problemstillinger.

Fakta

Navn:
International Studies
Andre betegnelser:
Internationale studier
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på denne engelsksprogede uddannelse om globale normer, politik og økonomi. Du får desuden viden om de konsekvenser, som globaliseringen har for både de politiske, de sociale og de økonomiske forhold.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde i virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med international politik, udvikling og europæisk integration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i International Studies fokuserer på globaliseringens konsekvenser, politisk, socialt og økonomisk, samt på de strukturelle uligheder, der er mellem rige og fattige lande.

Du får også indsigt i EU's politik og krise, som foregår i en vekselvirkning mellem de respektive nationale politiske systemer og de europæiske institutioner.

International Studies kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloriuddannelse. Du kan enten læse International Studies som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

1-fagsuddannelsen giver en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling samt samarbejde, styring og konflikt. Den indeholder fire obligatoriske kurser:

 • International politik
 • International udvikling
 • EU governance
 • Globalisering og civilsamfund

Du skal derudover vælge ét blandt følgende tre kurser: EU som global aktør, International udvikling og politisk økonomi og Global Governance, samt ét blandt følgende tre kurser: EU og retslige aspekter af EU, International udvikling og politisk kultur samt Krig, fred og sikkerhed.

Kombinationsuddannelsen giver en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde og styring. Den indeholder to obligatoriske kurser:

 • International politik
 • International udvikling, samarbejde og styring

Du skal derudover vælge ét kursus blandt følgende tre kurser: EU Governance, International udvikling og politisk økonomi samt Global Governance.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

International Studies er et bachelorfag, der læses som 1-fags bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for International Studies på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse International Studies som 1-fags bachelor skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse International Studies og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse International Studies. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Studies som enten 1-fags bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

På International Studies som 1-fags bachelor begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Læser du International Studies og et andet fag begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i International Studies som 1 bachelorfag eller sammen med et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for International Studies på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i International Development Studies og i Global Studies i kombination med et andet kandidatfag. Global Studies kan også læses som en 1-fags kandidatuddannelse.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2019

Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav. Læs evt. om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i internationale studier, eventuelt i kombination med et andet fag, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i International Development Studies, Global Studies og EU-Studies.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning. Du kan fx finde arbejde i nationale og internationale organisationer, som arbejder med udviklingsarbejde.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information