internationale studier, bachelor
Bacheloruddannelse

International Studies

På uddannelsen får du indsigt i årsager, konsekvenser og løsningsmuligheder for globale konflikter og problemstillinger.

Fakta

Navn:
International Studies
Andre betegnelser:
Internationale studier
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om globale normer, politik og økonomi. Du får desuden viden om de konsekvenser, som globaliseringen har for både de politiske, de sociale og de økonomiske forhold.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde i virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med international politik, udvikling og europæisk integration.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i International Studies fokuserer på globaliseringens konsekvenser, politisk, socialt og økonomisk, samt på de strukturelle uligheder, der er mellem rige og fattige lande.

Du får også indsigt i EU's politik og krise, som foregår i en vekselvirkning mellem de respektive nationale politiske systemer og de europæiske institutioner.

International Studies kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Du kan enten læse International Studies som etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Etfagsuddannelsen

Etfagsuddannelsen giver en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling samt samarbejde, styring og konflikt. Den indeholder fire obligatoriske kurser:

 • International politik
 • International udvikling
 • EU Governance
 • Globalisering og civilsamfund

Du skal derudover vælge ét blandt følgende tre kurser: EU som global aktør, International udvikling og politisk økonomi eller Global Governance, samt ét blandt følgende tre kurser: EU og retslige aspekter af EU, International udvikling og politisk kultur samt Krig, fred og sikkerhed.

Kombinationsuddannelsen

Kombinationsuddannelsen giver en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde og styring. Den indeholder to obligatoriske kurser:

 • International politik
 • International udvikling, samarbejde og styring

Du skal derudover vælge ét kursus blandt følgende tre kurser: EU Governance, International udvikling og politisk økonomi samt Global Governance.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

International Studies er et bachelorfag, der læses som etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse International Studies som etfagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse International Studies og et andet fag skal du søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for International Studies.

Undersøg kombinationsmulighederne (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i International Studies foregår i:

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i internationale studier, eventuelt i kombination med et andet fag, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning. Du kan fx finde arbejde i nationale og internationale organisationer, som arbejder med udviklingsarbejde.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information