Husdyrvidenskabsstuderende kigger til køerne
Bacheloruddannelse

Dyrevidenskab

Uddannelsen har fokus på de dyr, vi mennesker holder, fx produktionsdyr og kæledyr, og du lærer om raske dyrs biologi og adfærd.

Fakta

Navn:
Dyrevidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på dyrevelfærd, og hvordan vi kan skabe miljøvenlige husdyrhold og fødevareproduktioner. Du får en bred forståelse for dyrets ernæring, sundhed og adfærd.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som kandidat vil du fx kunne få job inden for forskning, kontrol af dyrevelfærd, foderbranchen eller rådgivning. Du kan også arbejde med undervisning på bl.a. gymnasier og tekniske skoler.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen kommer du til at lære om mange forskellige dyr: Kæledyr, husdyr, servicedyr, eksotiske dyr, sportsdyr og terapidyr. Uddannelsen giver dig bl.a. viden om sammenhænge mellem dyrekroppens anatomi og fysiologi, dyrs præstationsevne og velfærd, og du bliver undervist i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl.

Du vil også lære om husdyrhold og fødevareproduktion, der tager hensyn til klima, natur og miljø.

Fag

Du kommer til at gå i dybden med fag som:

 • Dyr og mennesker
 • Dyrs anatomi og fysiologi
 • Dyr, klima og miljø
 • Dyrs sundhed og hygiejne
 • Bæredygtigt dyrehold

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen er projektbaseret og praksisorienteret og foregår bl.a. gennem semesterprojekter og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Bacheloruddannelsen i dyrevidenskab foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

Uddannelsen er ny fra 2024, og der er derfor ingen adgangskvotienter fra 2023.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i dyrevidenskab kan du læse videre på en naturvidenskabelig kandidatuddannelse.

Mulige kandidatuddannelser

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet mulighed for at arbejde med grøn omstilling og bæredygtige fødevarer og husdyrhold samt med dyrevelfærd og ernæring af dyr. Du kan også arbejde med undervisning, rådgivning, offentlig forvaltning eller forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information