bacheloruddannelse i Veterinærmedicin
Bacheloruddannelse

Veterinærmedicin

Den veterinære bacheloruddannelse er første del af uddannelsen til dyrlæge. Du lærer om husdyrs normaltilstand og om de påvirkninger, der kan gøre dyr syge.

Fakta

Navn:
Veterinærmedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forståelse af de forskellige fysiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til, at dyr bliver syge, og at fødevarer kan blive sundhedsfarlige. Du lærer bl.a. at dissekere og obducere husdyr og at udføre simple risikoanalyser for sygdomsspredning mellem husdyr og mennesker.

Du lærer også hvilke lægemidler, der kan bruges til behandling af dyr, og du opnår forståelse af veterinær- og fødevarelovgivningen inden for EU.

Bacheloruddannelsen sigter mod den veterinære kandidatuddannelse, hvor du lærer at diagnosticere og behandle sygdomme og møder syge dyr og klienter på universitetshospitaler eller i besætninger og virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Den veterinære bacheloruddannelse handler om sundhed og sygdomme hos husdyr. Uddannelsen handler også om, hvordan sygdomme og smitstoffer overføres mellem dyr og mennesker fx via fødevarer eller omgivende miljø.

Dyrs anatomi, fysiologi og genetik

Du lærer først om cellebiologi og dyrenes anatomi, fysiologi og genetik, dvs. hvordan dyrs kroppe er bygget op og fungerer på biokemisk, biologisk og mekanisk niveau.

Parasitter og mikroorganismer

Senere studerer du infektionsmikrobiologi og mikrobiel fødevaresikkerhed, dvs. at du bl.a. lærer om parasitter og mikroorganismer som virus, bakterier og svampe, der ofte er en del af sygdomsbilledet.

Patologi og farmakologi

Du vil i patologi og farmakologi lære, hvordan sygdomme påvirker kroppen, og hvordan lægemidler kan anvendes i sygdomsbehandlingen.  I statistik og epidemiologi vil du få færdigheder, der vil gøre dig i stand til at vurdere og beregne risikoen for, at sygdom opstår og spreder sig.

Husdyrsygdomme

Du får grundlæggende viden om husdyrsygdomme, inklusive dem, der smitter mellem dyr og mennesker.  Du lærer, hvordan sygdomme kan behandles og bekæmpes, så dyrene (for)bliver raske, og sygdomme ikke overføres til miljøet, fødevarer og mennesker.

Bacheloruddannelsen består overvejende af teoretiske fag med mange praktiske øvelser. Arbejdet med levende dyr er begrænset.  Dem møder du først og fremmest på kandidatuddannelsen.

Fag

Eksempler på øvrige bachelorfag er:

 • Veterinær kemi og biokemi, der handler om de grundlæggende kemiske og biokemiske stoffer og processer, som har betydning for husdyrenes normale funktioner
 • Husdyrernæring, der handler om husdyrenes grundlæggende ernæringsbehov og principperne for bestemmelse af foderets kemiske sammensætning og fodringsværdi
 • Besætnings- og folkesundhed, der handler om bekæmpelse af sygdom og smittespredning på populationsniveau (i modsætning til enkeltdyrsbehandling)

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, regneøvelser, laboratorieøvelser, dissektionsøvelser og projektarbejde. Uddannelsen er et fuldtidsstudium, der kræver en stor arbejdsindsats.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)10.310.1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i veterinærmedicin kan du søge videre på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin og dermed uddanne dig til dyrlæge.

Læs mere i UG-artiklen:

Veterinærmedicin

Alt efter hvilke valgfag du har haft på bacheloruddannelsen, kan du også komme ind på andre natur- og sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser, herunder bl.a.:

Husdyrvidenskab

Jobmuligheder

Dine muligheder for job er bedst efter færdiggørelsen af en kandidatuddannelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information