Plante- og fødevarevidenskab
Bacheloruddannelse

Plante- og fødevarevidenskab

På uddannelsen lærer du, hvordan planter kan bruges til at lave fødevarer, foder og energi på en måde, der tager hensyn til miljø og klima.

Fakta

Navn:
Plante- og fødevarevidenskab
Andre betegnelser:
Plant and food science
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om fremtidens fødevareproduktion, der vil være mere plantebaseret. Du bliver klogere på fx produktion af afgrøder, kvalitet og miljø.

Bagefter kan du læse videre på en kandidatuddannelse, fx Plant Science eller Molecular Nutrition and Food Technology.

Som kandidat vil du fx kunne få job inden for udvikling af fødevarer, landbrugsrådgivning, miljøforvaltning eller forskning.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om planter.

Du lærer om, hvordan planter kan være grundlag for fremtidens bæredygtige fødevarer, foder og energi. Ligesom du også får en god indsigt i produktion og kvalitet af plantebaseret mad.

Uddannelsen klæder dig også på til at forstå og håndtere de udfordringer og muligheder, som den grønne omstilling af landbruget giver.

Specialiseringer

På 5. semester dygtiggør du dig inden for et af disse emner:

  • Planter, hvor du fordyber dig i fag som plantebioteknologi, jordbundslære, naturressourcer og bæredygtighed
  • Fødevarer, hvor du fx arbejder med fødevarekemi, human ernæring samt fødevareteknologi og -forarbejdning

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i plante- og fødevarevidenskab.

Undervisning

Undervisningen er projektbaseret og praksisorienteret og foregår bl.a. gennem forelæsninger og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00

Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00

Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i plante- og fødevarevidenskab foregår i:

Adgangskvotienter 2023

Uddannelsen er ny, og der er derfor ingen adgangskvotienter fra 2023.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i plante- og fødevarevidenskab kan du læse videre på en naturvidenskabelig kandidatuddannelse. Dine muligheder for valg af kandidatuddannelse afhænger af, hvilken specialisering du vælger.

Mulige kandidatuddannelser

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet mulighed for at arbejde med grøn omstilling og bæredygtige fødevarer, foderstoffer og energi både i offentlige og private organisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information