Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i naturvejledning

På uddannelsen lærer du at skabe og lede gode naturoplevelser og at formidle viden om dansk natur til forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i naturvejledning
Andre betegnelser:
Naturvejlederuddannelsen
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver både klogere på dig selv som formidler og på naturen omkring dig. Uddannelsen tilbyder tre retninger, men du kan frit sammensætte dine valgfag efter behov. 

Uddannelsen henvender sig til alle, som arbejder med naturvejledning, fx lærere og pædagoger, men også til en bredere målgruppe, fx naturvidenskabelige kandidater, som ønsker at bringe deres faglighed i spil på en ny måde. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig faglig viden om naturtyper i Danmark. Du lærer om livet i skoven, det åbne landskab og i hav og ferske vande. Andre centrale emner er pædagogik, sundhed, didaktik, biologi og landskabsforståelse. 

På uddannelsens obligatoriske del arbejder du med din egen rolle som naturvejleder, fx natursyn, værdier og fortælleteknik. Du lærer at formidle til forskellige målgrupper og at arbejde med uderumsledelse, pædagogik og læringsformer.

Med til naturvejlederens opgaver hører også rollen som projektleder og entreprenør. Det kan være at skabe naturoplevelser, der imødekommer samfundsmæssige udfordringer som integration, ensomhed eller psykisk sygdom. 

Retninger

På uddannelsens valgfri del kan du frit sammensætte fag og dermed skabe din egen naturvejlederprofil.

Du kan også vælge at følge en af uddannelsens tre retninger:

 • Pædagogik og læring 
 • Natur og kultur
 • Forandringsprocesser og ledelse

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Et antal valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori, træning i naturen, studieopgaver og afprøvning i praksis. Meget af undervisningen foregår i naturen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes i Auning og Fredensborg af:

Københavns Universitet, Skovskolen (skovskolen.ku.dk)

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Titel

En fuld akademiuddannelse i naturvejledning giver titlen AU som Naturvejleder.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree of Nature Interpretation in Theory and Practice.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Dansk natur og stedbaseret læring (10 ECTS)
 • Iværksætteri og projektudvikling i naturvejledning (10 ECTS)
 • Naturvejlederen (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Pædagogik og læring

 • Udeskolepædagogik og -didaktik (10 ECTS)
 • Natur, trivsel og sundhed (10 ECTS)
 • Naturvejledning for børn (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Natur og kultur

 • Kulturformidling i naturvejledning (10 ECTS)
 • Biodiversitet og økologi (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Forandringsprocesser og ledelse

 • Ledelse og samskabelse i naturvejledning (10 ECTS)
 • Bæredygtig naturturisme og oplevelsesøkonomi (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Biodiversitet og økologi (10 ECTS)
 • Bæredygtig naturturisme og oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
 • Kulturformidling i naturvejledning (10 ECTS)
 • Ledelse og samskabelse i naturvejledning (10 ECTS)
 • Naturvejledning for børn 0-6 år (10 ECTS)
 • Natur, trivsel og sundhed (10 ECTS)
 • Udeskolepædagogik og didaktik (10 ECTS)

Du skal vælge valgmoduler svarende til 20 ECTS. 

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, hvor du går i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i forhold til din arbejdssituation. 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

 

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Naturvejlederens kompetencer efterspørges i mange sammenhænge, bl.a. på skoler, i daginstitutioner og i naturcentre/nationalparker. En akademiuddannelse i Naturvejledning åbner derfor mulighed for ansættelse mange steder. Både i private og offentlige virksomheder, men også i den frivillige sektor, fx ngo’er, fonde, kommunal forvaltning, institutioner, museer, outdoor-entreprenører m.v.

Mere uddannelse

Ønsker du at efteruddanne dig inden for naturvejledning, så læs mere om:

Friluftsvejlederuddannelsen

Vil du læse videre, giver uddannelsen adgang til relevante diplomuddannelser.

Se alle diplomuddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job