Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i naturvejledning

På uddannelsen lærer du at skabe og lede gode naturoplevelser og at formidle viden om dansk natur til forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
AU i naturvejledning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling på ca. 62.000 – 68.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver både klogere på dig selv som formidler og på naturen omkring dig. Uddannelsen tilbyder tre retninger, men du kan frit sammensætte dine valgfag efter behov. 

Uddannelsen henvender sig til alle, som arbejder med naturvejledning, fx lærere og pædagoger, men også til en bredere målgruppe, fx naturvidenskabelige kandidater, som ønsker at bringe deres faglighed i spil på en ny måde. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig faglig viden om naturtyper i Danmark. Du lærer om livet i skoven, det åbne landskab, i havet og i ferske vande. Andre centrale emner er pædagogik, sundhed, didaktik, biologi og landskabsforståelse. 

På uddannelsens obligatoriske del arbejder du med din egen rolle som naturvejleder, herunder natursyn, værdier og fortælleteknik. Du lærer at formidle til forskellige målgrupper, og arbejder med uderumsledelse, pædagogik og læringsformer.

Med til naturvejlederens opgaver hører også rollen som projektleder og entreprenør. Det kan være at skabe naturoplevelser, der imødekommer samfundsmæssige udfordringer, som integration, ensomhed eller psykisk sygdom. 

På uddannelsens valgfri del kan du frit sammensætte fag og dermed skabe din egen naturvejlederprofil. Du kan også vælge at følge en af de tre retninger, som tilbydes på uddannelsen.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • valgfri modul (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori, træning i naturen, studieopgaver og afprøvning i praksis. Meget af undervisningen foregår i naturen, hvor der samtidig lægges vægt på forståelse og indarbejdelse af udvalgt teori.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Titel

En fuld akademiuddannelse som friluftsvejleder giver titlen AU i Naturvejledning.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree of Nature Interpretation in theory and practice.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser, fx Friluftsvejlederuddannelsen. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag (30 ECTS), valgfri fag (20 ECTS) og et afgangsprojekt (10 ECTS).

Obligatoriske moduler

 • Den personlige naturvejleder - organisering og formidlingsværktøjer i natur (10 ECTS)
 • Dansk natur og målgrupper (10 ECTS)
 • Naturvejlederen som projektleder og entreprenør (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Naturvejledning og børneområdet 1-6 år (5 ECTS)
 • Udeskole og læringsaktiviteter (10 ECTS)
 • Sundhed, friluftsliv og natur med henblik på særlige målgrupper (10 ECTS)
 • Biodiversitet og økologi (5 ECTS)
 • Kulturhistorie og en levende kulturformidling (5 ECTS)
 • Bushcraft og håndværk (10 ECTS)
 • Naturvejlederen som konsulent og samskaber (5 ECTS)
 • Naturvejledning, oplevelsesøkonomi og turisme (10 ECTS)
 • Lederskab og gruppeprocesser (10 ECTS)

Du skal vælge valgmoduler svarende til 20 ECTS. 

Valgmodulerne giver dig mulighed for at sammensætte fag efter eget ønske og dermed skabe din egen naturvejlederprofil. Alternativt kan du vælge at specialisere iden for en af følgende retninger: Pædagogik og læring, Natur og kultur eller Forandringsprocesser og ledelse.

Retninger

Uddannelsen tilbyder tre retninger:

 • Pædagogik og læring, hvor du arbejder med fortælleteknikker og læringsformer i naturen, udeledelse og stedsbaseret pædagogik. Målgruppen er børn i alderen 0-7 år og elever i folkeskolen.
 • Natur og kultur, hvor du får erfaring med at formidle naturtyper, plantekendskab, landskabsforståelse og -dannelse, kulturhistorie i landskabet og zoologi.
 • Forandringsprocesser og ledelse, hvor du lærer at skabe og planlægge projekter med naturoplevelser i centrum.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, hvor du går i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i forhold til din arbejdssituation. 

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen. 

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 62.000 – 68.000 kr. Hertil kommer opholds- og forplejningsudgifter.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Naturvejlederens kompetencer efterspørges i mange sammenhænge, bl.a. på skoler, i daginstitutioner og i naturcentre/nationalparker. En akademiuddannelse i Naturvejledning åbner derfor mulighed for ansættelse mange steder. Både i private og offentlige virksomheder, men også i den frivillige sektor, fx ngo’er, fonde, kommunal forvaltning, institutioner, museer, outdoor-entreprenører m.v.

Mere uddannelse

Ønsker du at efteruddanne dig inden for naturvejledning, så læs mere om:

Friluftsvejlederuddannelsen

Vil du gerne læse videre, giver uddannelsen adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om diplomuddannelserne.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.