Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Dansk natur og stedbaseret læring (akademiuddannelsen i naturvejledning)

Modulet kvalificerer dig til at formidle danske naturtyper - og at få andre til at reflektere over deres natursyn og målet med biodiversitet i dansk natur.

Fakta

Navn:
Dansk natur og stedbaseret læring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at reflektere over eget natursyn og dets betydning for naturforvaltning og adgangsforhold i naturen.

Kurset giver dig faglig viden om dansk natur på en række forskellige lokaliteter i Danmark.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om danske naturtyper og karakteristiske arter (flora og fauna) på udvalgte lokaliteter, og oplever hvad stedet betyder for din formidling.

Du lærer om naturforvaltning i relation til biologisk mangfoldighed, forvaltningsformål, adgangsmuligheder og eventuelle begrænsninger for aktiviteter og færdsel.

Du arbejder med:

  • forvaltningsformål, adgangsmuligheder og eventuelle begrænsninger for aktiviteter og færdsel
  • varierede læringsforløb baseret på målgruppekendskab
  • stedets betydning og stedbaseret formidling
  • forskellige natursyns betydning for naturvejledning

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse