Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Naturvejledning for børn 0-6 år (akademiuddannelsen i naturvejledning)

På modulet lærer du at planlægge og gennemføre naturaktiviteter for børn i alderen 0-6 år.

Fakta

Navn:
Naturvejledning for børn 0-6 år
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om læreprocesser, der knytter sig til mindre børn med særlig vægt på sproglig og motorisk udvikling. Du lærer også, hvordan man arbejder aktivt med motivation og begejstring i børnehøjde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at udvælge naturformidlingsaktiviteter, der passer til aldersgruppens forudsætninger og at samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af naturaktiviteter.

Modulet giver dig forudsætninger for reflektere over og argumentere for udeaktiviteters potentiale i naturvejledning og i samspil med læringsforløb i fx vuggestuer og børnehaver.

Du lærer at:

 • beherske forskellige tilgange og formidlingsformer til udeaktiviteter med naturen som læringsrum i en meningsfuld praksis.
 • skabe nysgerrighed, refleksion, forundring og glæde ved natur.
 • planlægge naturaktiviteter, der har et pædagogisk og dannelsesmæssigt sigte.
 • omsætte viden om udepædagogik til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter.
 • inddrage natur- og kulturmæssige temaer og perspektivere børns læring i/om naturen.
 • begrunde didaktiske overvejelser i forhold til naturforløb og udeaktiviteter til børn.
 • skabe dialog og refleksion om naturen sammen med og mellem børn.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse