Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Kulturformidling i naturvejledning (akademiuddannelsen i naturvejledning)

På modulet arbejder du med forholdet mellem kultur og natur og at omsætte din viden til involverende formidling.

Fakta

Navn:
Kulturformidling i naturvejledning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at sammensætte aktiviteter, som formidler kulturhistorien i landskabet, og at fortælle historier, som knytter sig til danske landskabers fortidsminder og kulturmiljøer.

Du får viden om menneskets påvirkning af landskaber historisk set og om natursyn i relation til kulturhistorie.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset kvalificerer dig til at formidle danske landskabers fortidsminder, kulturmiljøer og tilhørende kulturhistorie. Du lærer at reflektere over forholdet mellem natur og kultur, og hvordan du kan inddrage den viden i din formidling.

Du lærer at:

  • se kulturelle spor i landskaber og relatere dem til historiske begivenheder
  • formidle menneskets anvendelse af landskabet til forskellige målgrupper
  • anvende metoder til stedsbaseret formidling og læringsforløb om fortidsminder, kulturmiljøer og relevante ”kulturnaturtyper”
  • identificere kulturelle elementer i et landskab.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse