Friluftsvejleder
Akademiuddannelse

Friluftsvejleder

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formidle natur- og friluftoplevelser. Du får viden om natur og miljø, og du lærer at planlægge aktiviteter tilpasset forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Friluftsvejleder
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40 - 68.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Undervisningen består af teori og praksis omkring basislejrliv, kano og kajak, klatring, friluftspolitik og -tradition, sundhed, fysiologi og naturlære. Der er fokus på pædagogik, didaktik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til undervisere og andre, der beskæftiger sig med formidling, og som gerne vil arbejde med friluftsliv og -aktiviteter i privat eller offentligt regi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dig til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Studiet har fokus på på fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og særlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Uddannelsen er modulopbygget og består af tre obligatoriske samt to valgfrie moduler. Den afsluttes med et afgangsprojekt.

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et obligatorisk afgangsprojekt.  Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for uddannelsens faglige område og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Obligatoriske moduler

 • Basisfriluftsliv (10 ECTS)
  Du beskæftiger dig med basisfriluftsliv, pædagogik og didaktik, gruppeprocesser og naturlære. 
 • Friluftsaktiviteter (10 ECTS)
  Du får viden om relevante metoder, teori og værktøjer inden for kano, klatring, kajak, herunder overvejelser om sikkerhed, risiko, natur, og kultur
 • Friluftstraditioner og pædagogiske projekter (10 ECTS)
  Du får viden om projektplanlægning og ledelse i en pædagogisk kontekst. Du beskæftiger dig med dansk friluftstradition, natursyn og naturfilosofi samt friluftspolitik og naturforvaltning.

 

Valgfri moduler

 • Speciale i klatring (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om træklatring, udstyr, taleprocedurer, relevante redningsteknikker, risikomomenter, sikkerhed, ansvar og forsikring. Du lærer om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper.
 • Speciale i kajak (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om kajak, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, færdselsregler, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed, ansvar samt strøm, vind og bølger. Du får desuden viden om avancerede ro- og redningsteknikker. Du lærer om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper.
 • Speciale i kano (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om kano, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, strømmende vand og fos, vind, bølger, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed og ansvar. Du lærer om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper.
 • Vinterfjeld (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om relevante metoder, teori, sikkerhed og konsekvenstænkning inden for friluftsliv i vinterfjeld. Du lærer at forberede og planlægge en flerdages overnatningstur i snehule, hvor fokus er på sikker færdsel i vinterfjeldet over og under trægrænsen samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen.
 • Håndværk (10 ECTS)
  Du får viden om forskellige materialers anvendelighed til faget, og du lærer at anvende redskaber til forarbejdning af blandt andet træ og metal. Du lærer om forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterede læreprocesser.
 • Gruppeprocesser (10 ECTS)
  Du får viden om relevante teorier og tilhørende metoder inden for gruppeprocesser set i et udendørs læringsperspektiv. Du lærer at organisere og gennemføre undervisningsforløb i gruppeprocesser og teamudvikling med forskellige målgrupper.
 • Sundhed (10 ECTS)
  Du får viden om forandrings- og læreprocesser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter. Du lærer om kost, ernæring og fysisk aktivitet i relation til friluftsliv. Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed.
 • Mikro-eventyr - leg og læring i naturen (10 ECTS)
  Du får viden om leg og betydningen af en legende tilgang til læring i naturen. Du lærer at planlægge, udføre og evaluere mikroeventyr i nærmiljøet og at formidle dine didaktiske overvejelser til kolleger og samarbejdspartnere.

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Som afslutning på friluftsvejlederuddannelsen skal du udarbejde et skriftligt afgangsprojekt, som skal dokumentere, at du på et teoretisk og metodisk grundlag kan komme med forslag til løsninger og handlemuligheder i relation til en tværfaglig problemstilling med relevans for natur og fritidsliv.

Du vælger selv en relevant problemstilling. Det kan fx være en mindre undersøgelse, et udviklingsprojekt fra egen praksis eller analyser af relevante forskningsresultater.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse over 1 år eller en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 40 - 68.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge arbejde på folkeskoler, i daginstitutioner, på daghøjskoler, efterskoler og højskoler, hvor det muligt at introducere og integrere friluftsliv i undervisningen.

Uddannelsen kan også være et fundament for etablering af selvstændig virksomhed.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for arbejde med undervisning og vejledning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Flertallet af de meget få (under 100) nyuddannede er beskæftiget med undervisningsaktiviteter. Andre omfatter enkeltansættelser i 22 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2014
14. november 2014
Basisfriluftsliv Dagundervisning 8420 Knebel
*
17. november 2014
20. marts 2015
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Dagundervisning 8420 Knebel
*
23. marts 2015
26. juni 2015
Friluftsaktiviteter Dagundervisning 8420 Knebel
*
10. august 2015
3. november 2015
Basisfriluftsliv Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. august 2015
6. november 2015
Speciale i kajak Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. august 2015
6. november 2015
Speciale i klatring Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. august 2015
6. november 2015
Sundhed Dagundervisning 8800 Viborg
*
9. november 2015
1. marts 2016
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Dagundervisning 8800 Viborg
*
12. november 2015
7. marts 2016
Gruppeprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
12. november 2015
7. marts 2016
Håndværk Dagundervisning 8800 Viborg
*
12. november 2015
7. marts 2016
Vinterfjeld Dagundervisning 8800 Viborg
*
14. november 2015
1. marts 2016
Friluftstrationer og pæd. projekter modul 3 9000 Aalborg
*
2. marts 2016
17. maj 2016
Basisfriluftsliv - Modul 1 9210 Aalborg SØ
*
7. marts 2016
21. juni 2016
Friluftsaktiviteter Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. marts 2016
24. juni 2016
Afgangsprojekt - Friluftsvejleder Dagundervisning 8420 Knebel
*
5. april 2016
17. oktober 2016
Basis friluftsliv 6100 Haderslev
*
18. maj 2016
20. september 2016
Speciale i klatring 9210 Aalborg SØ
*
10. august 2016
7. december 2016
Gruppeprocesser 9210 Aalborg SØ
*
15. august 2016
18. november 2016
Basisfriluftsliv 8800 Viborg
*
15. august 2016
18. november 2016
Speciale i kajak 8800 Viborg
*
15. august 2016
18. november 2016
Speciale i klatring 8800 Viborg
*
15. august 2016
18. november 2016
Sundhed 8800 Viborg
*
21. september 2016
14. december 2016
Håndværk - Valgfri modul 9210 Aalborg SØ
*
7. oktober 2016
21. december 2016
Afgangsprojekt friluftsvejlederuddannelsen 8800 Viborg
*
21. november 2016
10. marts 2017
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter 8800 Viborg
*
21. november 2016
10. marts 2017
Gruppeprocesser 8800 Viborg
*
21. november 2016
10. marts 2017
Håndværk 8800 Viborg
*
21. november 2016
10. marts 2017
Vinterfjeld 8800 Viborg
*
9. januar 2017
7. april 2017
Afgangsprojekt 9210 Aalborg SØ
*
9. januar 2017
18. april 2017
Sundhed - Valgmodul 9210 Aalborg SØ
*
1. februar 2017
19. april 2017
Basisfriluftsliv - Modul 1 9210 Aalborg SØ
*
13. marts 2017
23. juni 2017
Afgangsprojekt friluftsvejlederuddannelsen 8800 Viborg
*
13. marts 2017
23. juni 2017
Afgangsprojekt friluftsvejlederuddannelsen 8800 Viborg
*
13. marts 2017
23. juni 2017
Afgangsprojekt friluftsvejlederuddannelsen Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. marts 2017
23. juni 2017
Friluftsaktiviteter 8800 Viborg
*
13. marts 2017
23. juni 2017
Friluftsaktiviteter 8800 Viborg
*
13. marts 2017
23. juni 2017
Friluftsaktiviteter 8800 Viborg
*
29. maj 2017
21. juni 2017
Positiv Psykologi Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. august 2017
11. december 2017
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter 9210 Aalborg SØ
*
12. august 2017
21. november 2017
Basisfriluftsliv 8800 Viborg
*
17. august 2017
24. november 2017
Speciale i kajak 8800 Viborg
*
17. august 2017
24. november 2017
Speciale i klatring 8800 Viborg
*
17. august 2017
24. november 2017
Sundhed 8800 Viborg
*
6. september 2017
14. december 2017
Sundhed - Valgmodul 9210 Aalborg SØ
*
27. september 2017
20. december 2017
Afgangsprojekt 9210 Aalborg SØ
*
27. november 2017
6. marts 2018
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter 8800 Viborg
*
30. november 2017
9. marts 2018
Gruppeprocesser 8800 Viborg
*
30. november 2017
9. marts 2018
Håndværk 8800 Viborg
*
30. november 2017
9. marts 2018
Vinterfjeld 8800 Viborg
*
8. januar 2018
20. april 2018
Afgangsprojekt 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2018
3. maj 2018
Basisfriluftsliv - Modul 1 9210 Aalborg SØ
*
12. marts 2018
22. juni 2018
Afgangsprojekt Friluftsvejlederuddannelsen 8800 Viborg
*
12. marts 2018
19. juni 2018
Friluftsaktiviteter 8800 Viborg
*
23. april 2018
21. september 2018
Speciale i kano 9210 Aalborg SØ
*
25. april 2018
19. september 2018
Friluftsaktiviteter - Modul 2 9210 Aalborg SØ
*
6. august 2018
10. december 2018
Friluftsvejleder - Gruppeprocesser 9210 Aalborg SØ
*
8. august 2018
3. oktober 2018
Friluftsaktiviteter - Modul 2 9210 Aalborg SØ
*
10. august 2018
30. november 2018
Basisfriluftsliv Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. august 2018
20. november 2018
Speciale i kajak 8800 Viborg
*
13. august 2018
20. november 2018
Speciale i kano 8800 Viborg
*
13. august 2018
20. november 2018
Speciale i klatring 8800 Viborg
*
13. august 2018
20. november 2018
Sundhed 8800 Viborg
*
6. september 2018
14. december 2018
Sundhed Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. september 2018
30. november 2018
positiv psykologi i ledelse Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
26. november 2018
5. marts 2019
Gruppeprocesser 8800 Viborg
*
26. november 2018
5. marts 2019
Håndværk 8800 Viborg
*
26. november 2018
5. marts 2019
Vinterfjeld 8800 Viborg
*
29. november 2018
15. marts 2019
Speciale i vinterfjeld Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
7. december 2018
22. februar 2019
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Dagundervisning 8800 Viborg
*
7. januar 2019
8. april 2019
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
23. januar 2019
16. maj 2019
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter 9210 Aalborg SØ
*
7. februar 2019
20. juni 2019
Afgangsprojekt Fleksibel undervisning 3480 Fredensborg
*
27. februar 2019
4. september 2019
Speciale i klatring Aftenundervisning 9210 Aalborg SØ
*
1. marts 2019
28. juni 2019
Friluftsaktiviteter 8800 Viborg
*
7. marts 2019
30. maj 2019
Sundhed Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. marts 2019
28. juni 2019
Afgangsprojekt Friluftsvejlederuddannelsen 8800 Viborg
*
5. august 2019
25. november 2019
Basisfriluftsliv Dagundervisning 8800 Viborg
*
7. august 2019
12. december 2019
Basisfriluftsliv - Modul 1 Aftenundervisning 9210 Aalborg SØ
*
9. august 2019
29. november 2019
Speciale i kajak Dagundervisning 8800 Viborg
*
9. august 2019
29. november 2019
Speciale i kano Dagundervisning 8800 Viborg
*
9. august 2019
29. november 2019
Speciale i klatring Dagundervisning 8800 Viborg
*
9. august 2019
29. november 2019
Sundhed Dagundervisning 8800 Viborg
*
12. august 2019
29. november 2019
Håndværk - Valgfri modul Aftenundervisning 9210 Aalborg SØ
*
13. august 2019
30. oktober 2019
Basisfriluftsliv Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
20. august 2019
21. november 2019
Friluftsaktiviteter Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
4. november 2019
16. december 2019
Håndværk Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
27. november 2019
20. juni 2019
Speciale i havkajak Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
27. november 2019
3. juni 2020
Speciale i kano Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
27. november 2019
3. juni 2020
Speciale i klatring Dagundervisning 3480 Fredensborg
*
2. december 2019
17. februar 2020
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. december 2019
21. februar 2020
Gruppeprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. december 2019
21. februar 2020
Håndværk Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. december 2019
21. februar 2020
Vinterfjeld Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. januar 2020
28. maj 2020
Afgangsprojekt 9210 Aalborg SØ
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Friluftstraditioner og pædagogiske projekter 9210 Aalborg SØ
*
24. februar 2020
22. juni 2020
Friluftsaktiviteter Dagundervisning 8800 Viborg
*
28. februar 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt Friluftsvejlederuddannelsen Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. april 2020
18. september 2020
Friluftsaktiviteter - Modul 2 9210 Aalborg SØ
*
3. august 2020
11. december 2020
Basisfriluftsliv - Modul 1 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
16. december 2020
Gruppeprocesser 9210 Aalborg SØ
*
2. november 2020
21. december 2020
Gruppeprocesser Dagundervisning 3480 Fredensborg