Friluftsvejleder i skoven med to elever
Akademiuddannelse

Friluftsvejleder

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formidle natur- og friluftoplevelser. Du får viden om natur og miljø, og du lærer at planlægge aktiviteter tilpasset forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Friluftsvejleder
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40 - 68.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Undervisningen består af teori og praksis omkring basislejrliv, kano og kajak, klatring, friluftspolitik og -tradition, sundhed, fysiologi og naturlære. Der er fokus på pædagogik, didaktik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til undervisere og andre, der beskæftiger sig med formidling, og som gerne vil arbejde med friluftsliv og -aktiviteter i privat eller offentligt regi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dig til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Studiet har fokus på på fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og særlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Uddannelsen er modulopbygget og består af tre obligatoriske og to valgfrie moduler. Den afsluttes med et afgangsprojekt.

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et obligatorisk afgangsprojekt.  Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for uddannelsens faglige område og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Obligatoriske moduler

 • Basisfriluftsliv (10 ECTS)
  Du beskæftiger dig med basisfriluftsliv, pædagogik og didaktik, gruppeprocesser og naturlære. 
 • Friluftsaktiviteter (10 ECTS)
  Du får viden om relevante metoder, teori og værktøjer inden for kano, klatring, kajak, herunder overvejelser om sikkerhed, risiko, natur, og kultur
 • Friluftstraditioner og pædagogiske projekter (10 ECTS)
  Du får viden om projektplanlægning og ledelse i en pædagogisk kontekst. Du beskæftiger dig med dansk friluftstradition, natursyn og naturfilosofi samt friluftspolitik og naturforvaltning.

Valgfri moduler

 • Lederskab, gruppeprocesser og friluftsliv (10 ECTS)
  Du får viden om relevante teorier og tilhørende metoder inden for gruppeprocesser set i et udendørs læringsperspektiv. Du lærer at organisere og gennemføre undervisningsforløb i gruppeprocesser og teamudvikling med forskellige målgrupper.
 • Bushcraft og håndværk (10 ECTS)
  Du får viden om forskellige materialers anvendelighed til faget, og du lærer at anvende redskaber til forarbejdning af blandt andet træ og metal. Du lærer om forskellige håndværksmæssige arbejdsformer og teknikker herunder æstetiske og eksperimenterede læreprocesser.
 • Mikro-eventyr - leg og læring i naturen (10 ECTS)
  Du får viden om leg og betydningen af en legende tilgang til læring i naturen. Du lærer at planlægge, udføre og evaluere mikroeventyr i nærmiljøet og at formidle dine didaktiske overvejelser til kolleger og samarbejdspartnere
 • Speciale i klatring (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om træklatring, udstyr, taleprocedurer, relevante redningsteknikker, risikomomenter, sikkerhed, ansvar og forsikring. Du lærer om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper.
 • Speciale i kajak (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om kajak, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, færdselsregler, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed, ansvar samt strøm, vind og bølger. Du får desuden viden om avancerede ro- og redningsteknikker. Du lærer om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper.
 • Speciale i kano (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om kano, udstyr, beklædning, navigering, vejvalg, strømmende vand og fos, vind, bølger, nedkøling, risikomomenter, lederroller, sikkerhed og ansvar. Du lærer om undervisningsteorier i forhold til undervisningsmål og forskellige målgrupper.
 • Speciale i naturformidling gennem friluftsliv (10 ECTS)
  Du lærer at tilrettelægge, gennemføre og formidle aktiviteter, hvor naturen er central i forhold til friluftsliv. Undervisningen giver dig viden om naturrummets betydning for læring og om sammenhængen mellem natur og bæredygtighed set i et friluftsperspektiv.
 • Speciale i sejlads og kystfriluftsliv (10 ECTS)
  Du får viden om traditionelle ro- og sejlbåde, udstyr, navigation, vind, vejr, risici, lederrollen, sikkerhed og ansvar. Du lærer at inddrage natur- og kulturtemaer og bæredygtighed i din undervisning. Som en del af kurset skal du bestå en national eller international anerkendt sejladscertificering.
 • Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper (10 ECTS)
  Du får viden om forandrings- og læreprocesser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter. Du lærer om kost, ernæring og fysisk aktivitet i relation til friluftsliv. Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed.
 • Vinterfjeld (10 ECTS)
  Du får erfaringer og viden om relevante metoder, teori, sikkerhed og konsekvenstænkning inden for friluftsliv i vinterfjeld. Du lærer at forberede og planlægge en flerdages overnatningstur i snehule, hvor fokus er på sikker færdsel i vinterfjeldet over og under trægrænsen samt erfaringsopsamling og efterbearbejdning af friluftsturen.
 • Udeskole og læringsaktiviteter i naturen (10 ECTS)
  Du får viden om formidling af natur, udeskole, og udepædagogik for børn og unge (0-18 år). Du lærer bl.a. at udvælge og formidle læringsaktiviteter i naturen i forhold til målgruppens forudsætninger, og at samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af læringsaktiviteter i den lokale natur.

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Som afslutning på friluftsvejlederuddannelsen skal du udarbejde et skriftligt afgangsprojekt, som skal dokumentere, at du på et teoretisk og metodisk grundlag kan komme med forslag til løsninger og handlemuligheder i relation til en tværfaglig problemstilling med relevans for natur og fritidsliv.

Du vælger selv en relevant problemstilling. Det kan fx være en mindre undersøgelse, et udviklingsprojekt fra egen praksis eller analyser af relevante forskningsresultater.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse over 1 år eller en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 40 - 68.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge arbejde på folkeskoler, i daginstitutioner, på daghøjskoler, efterskoler og højskoler, hvor det muligt at introducere og integrere friluftsliv i undervisningen.

Uddannelsen kan også være et fundament for etablering af selvstændig virksomhed.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for arbejde med undervisning og vejledning.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.