Friluftsvejleder i skoven med to elever
Akademiuddannelse

Friluftsvejleder

På uddannelsen lærer du at undervise og vejlede i natur og friluftsliv for forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Friluftsvejleder
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen består af teori og praksis omkring basislejrliv, kano og kajak, klatring, friluftspolitik og -tradition, sundhed, fysiologi og naturlære. Der er fokus på pædagogik, didaktik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til undervisere og andre, der beskæftiger sig med formidling, og som gerne vil arbejde med friluftsliv og -aktiviteter i privat eller offentligt regi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dig til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Du lærer om fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og særlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • to valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse som friluftsvejleder giver titlen AU som Friluftsvejleder.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession Degree of Outdoor Education in Theory and Practice.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et obligatorisk afgangsprojekt.  

Obligatoriske moduler

 • Friluftsliv, pædagogik og lejrliv (10 ECTS)
 • Friluftsaktiviteter (10 ECTS) 
 • Friluftslivets værdier og pædagogiske projekter (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Bushcraft og håndværk (10 ECTS)
 • Mikro-eventyr - leg og læring i naturen (10 ECTS)
 • Klatring (10 ECTS)
 • Kajak (10 ECTS)
 • Kano (10 ECTS)
 • Lederskab, gruppeprocesser og friluftsliv (10 ECTS)
 • Naturformidling gennem friluftsliv (10 ECTS)
 • Sejlads og kystfriluftsliv (10 ECTS)
 • Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper (10 ECTS)
 • Vinterfjeld (10 ECTS)
 • Udeskole og læringsaktiviteter i naturen (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse over 1 år eller en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge arbejde på folkeskoler, i daginstitutioner, på daghøjskoler, efterskoler og højskoler, hvor det muligt at introducere og integrere friluftsliv i undervisningen.

Uddannelsen kan også være et fundament for etablering af selvstændig virksomhed.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for arbejde med undervisning og vejledning.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.