Friluftsvejleder i skoven med to elever
Kursus

Vinterfjeld (friluftsvejleder)

Kurset giver dig forudsætninger for at organisere og gennemføre vinterture på en tryg og sikker måde.

Fakta

Navn:
Vinterfjeld (
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at forberede og planlægge en flerdages overnatningstur i sne med fokus på sikker færdsel i vinterfjeldet - både over og under trægrænsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset præsenterer dig for en række særlig relevante emner, blandt andet orientering, sneskred, snehule/nødbivuak, førstehjælp, lejrteknik, friluftsvejlederrollen, konsekvenstænkning/sikkerhed og sporløs færdsel.

Du lærer at:

  • udvælge aktiviteter i vinterfjeld og friluftsliv med blik for målgruppens evner
  • udvikle egen vejledningspraksis
  • reflektere over egne færdigheder og begrænsninger inden for vinterfjeld
  • komme med ideer til lege på ski i og uden for spor
  • undervise i basale tekniske færdigheder på ski, fx bremse- og nedkørselsteknikker

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med ekstern censur.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen som friluftsvejleder, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse