Friluftsvejleder i skoven med to elever
Kursus

Friluftsliv, pædagogik og lejrliv (friluftsvejleder)

Kurset giver dig forudsætninger for at begive dig ud i naturen som vejleder og underviser.

Fakta

Navn:
Friluftsliv, pædagogik og lejrliv
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at etablere en bæredygtig friluftslejr, at tænde bål under forskellige vejrforhold, lave mad over bål og at håndtere og vedligeholde redskaber til basisfriluftsliv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset giver dig forudsætninger for at integrere ny viden og færdigheder inden for friluftsliv i din undervisningspraksis.  

Du lærer at:

  • bygge bivuak, tænde bål under forskellige vejrforhold og at lave mad over bål
  • håndtere og vedligeholde redskaber til friluftsliv
  • etablere en friluftslejr på en bæredygtig måde
  • anvende forskellige typer af kort og kompas til orientering på tur og i forbindelse med orienteringsløb samt organisere o-løb
  • inddrage gruppeprocesser, lederskab og pædagogik i friluftslivet.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Friluftsliv, pædagogik og lejrliv er et obligatorisk modul på akademiuddannelsen som friluftsvejleder, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse