Friluftsvejleder i skoven med to elever
Kursus

Udeskole og læringsaktiviteter i naturen (friluftsvejleder)

Kurset giver dig forudsætninger for at udvælge og formidle læringsaktiviteter i naturen i forhold til bestemt målgruppe.

Fakta

Navn:
Udeskole og læringsaktiviteter i naturen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om formidling af natur, udeskole og udepædagogik for børn og unge i alderen 0-18 år.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset giver dig en kvalificeret tilgang til at arbejde med udeskole og læringsaktiviteter i naturen. 

Du lærer at:

  • udvælge og formidle læringsaktiviteter i naturen for en udvalgt målgruppe og med fokus på sundhed og trivsel
  • indgå i udepædagogiske natur- og friluftslivsprojekter, fx i kommunal regi, skole eller institution
  • reflektere over og argumentere for udeaktiviteters potentiale i friluftsvejledning
  • indsamle viden, og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af læringsaktiviteter i den lokale natur
  • begrunde, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle udeskole-aktiviteter
  • evaluere udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper på baggrund af udeskole-didaktiske modeller og arbejdsformer

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen som friluftsvejleder, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse