Friluftsvejleder i skoven med to elever
Kursus

Friluftslivets værdier og pædagogiske projekter (friluftsvejleder)

Kurset giver dig indsigt i dansk friluftstradition, friluftspolitik og naturforvaltning.

Fakta

Navn:
Friluftslivets værdier og pædagogiske projekter
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at inddrage din viden om friluftstraditioner, pædagogik og projektstyring i din planlægning af aktiviteter, så der er fokus på pædagogisk læring og udvikling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at:

  • tænke projektplanlægning og -ledelse ind i konkrete aktiviteter, så de får et pædagogisk sigte
  • anvende din viden om dansk friluftstradition, natursyn, bæredygtighed og naturfilosofi i afviklingen af konkrete friluftsaktiviteter
  • gennemføre friluftsaktiviteter med forskellige målgrupper i forskellige danske naturområder
  • udvikle din egen undervisningspraksis på baggrund af en forståelse af dansk friluftslivs traditioner.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen som friluftsvejleder, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse