Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Biodiversitet og økologi (akademiuddannelsen i naturvejledning)

På modulet lærer du at planlægge og gennemføre aktiviteter, der har fokus på biodiversitet, økologi og naturforvaltning.

Fakta

Navn:
Biodiversitet og økologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om flora og fauna, og du arbejder med biodiversitet i forhold skov og lysåbne naturtyper, fx eng, hede, mose og klitter.

 

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver viden om biodiversitet og økologi, naturforvaltning af danske naturtyper og forskellige holdninger til natur. Det kaldes også natursyn. 

Du arbejder med at:

  • formidle din viden om flora, fauna, biodiversitet og naturforvaltning for en udvalgt målgruppe
  • omsætte din viden om naturforvaltning og danske naturtyper i involverende formidling
  • omsætte kompleks viden om biodiversitet, bæredygtighed og klima til en formidling, der skaber refleksion
  • skabe deltagerinvolvering, dialog, debat og provokation i din formidling 
  • anvise retningslinjer for, hvor man må færdes i det danske landskab, samt hvilke begrænsninger der kan være for aktiviteter

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse