Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Natur, trivsel og sundhed (akademiuddannelsen i naturvejledning)

På modulet lærer du at planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen, der fremmer sundhed og trivsel.

Fakta

Navn:
Natur, trivsel og sundhed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om sammenhængen mellem naturvejledning og trivsel og faglige argumenter for at anvende natur i arbejdet med specifikke målgrupper.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver dig kendskab til udvalgte mentale, fysiske og sociale sundhedsproblematikker, og du lærer at forstå og samarbejde med andre professioner og at indgå i et tværfagligt samarbejde, fx sundhedsrelaterede projekter i en kommune.

Du lærer at:

 • integrere oplevelser, aktiviteter og øvelser i naturen i arbejdet for bedre mental, fysisk og social trivsel.
 • anvende og håndtere et mentalt, fysisk og socialt perspektiv i din naturvejledning.
 • organisere og gennemføre naturvejledningsforløb for udvalgte målgrupper med særlige behov.
 • anvende naturens rum til at arbejde med mestringsoplevelser.
 • facilitere og styrke målgruppers refleksioner og meningsskabelse gennem oplevelser og aktiviteter i naturen.
 • integrere naturvejledning i forløb og etablere et samarbejde med andre relevante indsatser og professioner.
 • anvende metoder til transfer af læring.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse