Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Udeskolepædagogik og -didaktik (akademiuddannelsen i naturvejledning)

Modulet giver dig viden om pædagogiske teorier, metoder og arbejdsformer, så du kan skabe udeskoleforløb i lokalområdet for udvalgte målgrupper.

Fakta

Navn:
Udeskolepædagogik og -didaktik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om udeskole, udeskolepædagogik og de læreprocesser, der knytter sig til udeskolepædagogikkens læringspotentiale i forhold til skolens faglige mål.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har blandt andet fokus på at indsamle viden og at samarbejde med aktører fra lokalområdet, at indsamle og formidle læringsaktiviteter i forhold til målgruppens forudsætninger og at identificere og udvikle egen naturvejledning.

Du lærer at:

 • planlægge et meningsfuldt udeskoleforløb for en bestemt målgruppe med udgangspunkt i skolens faglige mål.
 • beherske forskellige tilgange til læreprocesser i udeaktiviteter med lokalområdet og naturen som læringsrum.
 • omsætte din viden om udepædagogik og udeskole til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter i nærmiljøet med udvalgte målgrupper på baggrund af udeskoledidaktiske modeller og arbejdsformer.
 • inddrage natur og kulturelle temaer og perspektiver knyttet til læring i naturen.
 • begrunde didaktiske overvejelser i forhold til udeaktiviteter med forskellige målgrupper, til kollegaer, ledelse/organisation.
 • planlægge aktiviteter i åben skole regi, herunder samarbejde med lokale virksomheder, kommunen og andre af nærområdets oplagte samarbejdspartnere.
 • reflektere over og argumentere for udeaktivite-ters potentiale i naturvejledning.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse