Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Ledelse og samskabelse i naturvejledning (akademiuddannelsen i naturvejledning)

På modulet lærer du at facilitere og lede forandringsprocesser og at inddrage mulighederne i naturen som et del af løsningen på udvalgte problemstillinger.

Fakta

Navn:
Ledelse og samskabelse i naturvejledning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for aktører, der kan indgå i et muligt udviklingssamarbejde, fx kommunale forvaltninger og aktører og udvalgte fonde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at anvende og reflektere over innovative og udviklingsorienterede metoder og at lede fora for læring og udvikling i relation til naturvejledningens formål.

Du lærer at:

  • facilitere møder og fremme en nysgerrig og åben dialog blandt deltagerne.
  • skabe og styre en frugtbar dialog via dialogbaserede teknikker.
  • igangsætte og reflektere over læreprocesser hos fagprofessionelle.
  • designe og afholde værdiskabende møder og workshops.
  • håndtere interessenters forskellige interesser og ambitioner i et fælles samarbejde.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse