Lærer og pige, der står med en hjemmelavet bue
Kursus

Bæredygtig naturturisme og oplevelsesøkonomi (akademiuddannelsen i naturvejledning)

Modulet kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre aktiviteter, der har bæredygtig naturturisme som omdrejningspunkt.

Fakta

Navn:
Bæredygtig naturturisme og oplevelsesøkonomi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om oplevelsesøkonomi, markedsmekanismer og forretningsudvikling, og du bliver præsenteret for relevante aktører inden for oplevelsesøkonomien og mulige samarbejdspartnere. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at vurdere og reflektere over oplevelsesmuligheder, der inden for et geografisk område passer til forskellige målgrupper – og hvordan udbuddet af naturoplevelser kan imødekomme markedets behov uden at gå på kompromis med miljø- og samfundsmæssige behov.

Du arbejder med at:

  • legitimere naturvejledning i relation til bæredygtig turisme
  • skabe oplevelser i naturen og have forståelse for processerne bag idéudvikling og afholdelse af aktiviterne
  • analysere, vurdere og arbejde kreativt og innovativt med at udvikle, planlægge og gennemføre formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i forskellige målgrupper
  • identificere efterspørgsmål og behov for naturvejledning og formidling i et givent geografisk område
  • identificere og redegøre for oplevelsesøkonomiens påvirkning af miljø, mennesker og samfund

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og færdighedstræning. En stor del af uddannelsen foregår i fri luft.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i naturvejledning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Få en samlet oversigt over alle akademimoduler her: Fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse