Professionsbachelor i natur- og kulturformidling
Professionsbacheloruddannelse

Natur- og kulturformidling

Uddannelsen lærer dig at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi.

Fakta

Navn:
Natur- og kulturformidling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller kvalifikationer med relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, kommunikation og projektledelse.

Du kan fx arbejde på kulturinstitutioner, naturcentre, i kommunikationsvirksomheder og inden for turistbranchen med fokus på både kunst, kultur, design og events.

Det kan være i offentlige, såvel som private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udvikle, tilrettelægge, varetage og markedsføre formidlingsoplevelser i erhverv, der beskæftiger sig med natur- og kulturoplevelser.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år. Den består af både obligatoriske og valgfrie fag, samt af en praktikperiode på 20 uger og et bachelorprojekt.

Fag

Emnerne er blandt andet:

 • Naturforståelse og -oplevelse
 • Kulturforståelse og -oplevelse
 • Kommunikation og formidling
 • Turisme- og oplevelseserhverv
 • Innovation, teknologi og iværksætteri
 • Projektledelse og økonomi
 • Videnskabsteori og metode

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan tages i Hjørring på University College Nordjylland og på Københavns Professionshøjskole, hvor undervisningen foregår på Skovskolen i Nødebo.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, ekskursioner, virksomhedsbesøg samt tværfagligt projektarbejde med feltarbejde.

Undervejs på studiet er du i tæt kontakt med oplevelseserhvervet. Det er du i forbindelse med ekskursioner og studieture, besøg fra erhvervet, større opgaver og ikke mindst under praktikken.

Eksamen

Der er afsluttende prøver efter hvert semester. Der vil blive afholdt både mundtlige og skriflige prøver, enten individuelt eller i grupper.

I bachelorprojektet arbejder du med en konkret problemstilling, som du selv vælger, inden for formidling af natur og kultur. Du afslutter bachelorprojektet med en mundtlig eksamen. 

Praktik

Du skal i praktik i 20 uger. Praktikken kan foregå inden for turisterhvervet, kultur- og naturinstitutioner, kommunikationsvirksomheder og eventuelt i udlandet.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i natur- og kulturformidling. Den engelske betegnelse er Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker med speciale i natur- og friluftsformidling. Specifikke adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået.

Specifikke adgangskrav

Det specifikke adgangskrav skal være bestået. Opfylder du ikke kravet, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Du kan også blive optaget efter en realkompetencevurdering, hvis dine kvalifikationer kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Heri kan fx indgå en relevant erhvervsuddannelse.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)7,55,8
Københavns Professionshøjskole  
Fredensborg (Sommerstart)9,17,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du søge job inden for turisme eller andre oplevelseserhverv. Det kan fx være som formidler, koordinator eller projektmedarbejder på naturcentre, kulturhuse, kommunale kultur- og fritidstilbud, turismeorganisationer og lignende.

Mere uddannelse

Med en professionsbachelor i natur- og kulturformidling kan du ansøge om optagelse på master- og kandidatuddannelser i oplevelsesøkonomi, turisme, kommunikation, planlægning og beslægtede uddannelser. Der der foretages en individuel vurdering og der kan være krav om supplering inden optagelse.

Eksempler på uddannelser hvor du har mulighed for at søge optag: kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling, Kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign, Kandidatuddannelsen i tourism.

 

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information