Professionsbachelor i natur- og kulturformidling
Professionsbacheloruddannelse

Natur- og kulturformidling

Du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi.

Fakta

Navn:
Natur- og kulturformidling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller kvalifikationer med relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, kommunikation og projektledelse.

Du kan fx arbejde på kulturinstitutioner, naturcentre, i kommunikationsvirksomheder og inden for turistbranchen med fokus på både kunst, kultur, design og events.

Det kan være i offentlige, såvel som private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at udvikle, tilrettelægge, varetage og markedsføre formidlingsoplevelser i erhverv, der beskæftiger sig med natur- og kulturoplevelser.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år. Den består af både obligatoriske og valgfrie fag samt af en praktikperiode på 20 uger og et bachelorprojekt.

Fag

Fagene er fx:

 • Naturforståelse og -oplevelse
 • Kulturforståelse og -oplevelse
 • Kommunikation og formidling
 • Turisme- og oplevelseserhverv
 • Innovation, teknologi og iværksætteri
 • Projektledelse og økonomi
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen professionsbachelor i natur- og kulturformidling. Den engelske titel er Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, ekskursioner, virksomhedsbesøg samt tværfagligt projektarbejde med feltarbejde.

Undervejs på studiet er du i tæt kontakt med oplevelseserhvervet. Det er du i forbindelse med ekskursioner og studieture, besøg fra erhvervet, større opgaver og ikke mindst under praktikken.

Praktik

Du skal i praktik i 20 uger. Praktikken kan foregå inden for turisterhvervet, kultur- og naturinstitutioner, kommunikationsvirksomheder og eventuelt i udlandet.

Eksamen

Der er afsluttende prøver efter hvert semester. Der vil blive afholdt både mundtlige og skriflige prøver, enten individuelt eller i grupper.

I bachelorprojektet arbejder du med en konkret problemstilling, som du selv vælger, inden for formidling af natur og kultur. Du afslutter bachelorprojektet med en mundtlig eksamen. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

 • En adgangsgivende gymnasial eksamen
 • En erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker med speciale i natur- og friluftsformidling

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser 

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: Engelsk B

Læs mere om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan tages i Hjørring på University College Nordjylland og på Københavns Professionshøjskole, hvor undervisningen foregår på Skovskolen i Nødebo.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)AO 
Københavns Professionshøjskole  
Fredensborg (Sommerstart)9,17,6

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du søge job inden for turisme eller andre oplevelseserhverv eller du kan videreuddanne dig med en master- eller kandidatuddannelse. 

Du kan søge job fx som formidler, koordinator eller projektmedarbejder på naturcentre, kulturhuse, kommunale kultur- og fritidstilbud, turismeorganisationer og lignende.

Mere uddannelse

Med en professionsbachelor i natur- og kulturformidling kan du ansøge om optagelse på master- og kandidatuddannelser i oplevelsesøkonomi, turisme, kommunikation, planlægning og beslægtede uddannelser.

Der foretages en individuel vurdering, og der kan være krav om supplering inden optagelse.

Du kan fx søge optagelse på:

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling. Nr. 771 af 6. juni 2018.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information