professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling
Professionsbacheloruddannelse

Natur- og kulturformidling

Uddannelsen lærer dig at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi.

Fakta

Navn:
Natur- og kulturformidling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller kvalifikationer med relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation.

Du kan fx arbejde på et museum, hotel, naturcenter eller kulturhus. Ligeledes kan du finde job i turist- og oplevelsesbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du kompetencer til at skabe og formidle oplevelsesøkonomiske projekter både til brugere og til samarbejdspartnere.

Du lærer at udvikle, tilrettelægge, varetage og markedsføre formidlingsopgaver primært i erhverv, der beskæftiger sig med natur- og kulturoplevelser. Det kan være i form af events og arrangementer, produktion af grafisk materiale eller andre former for formidling.

Uddannelsen varer 3 år. Den består af både obligatoriske og valgfrie fag, samt af en praktikperiode på og et bachelorprojekt.

Hvert semester de første 2 år er struktureret under et tema. Temaerne, der hver indeholder fire fag, er følgende:

 • Natur og kultur i et professionsperspektiv
 • Faglig formidling i praksis
 • Oplevelsesformidling i en interkulturel sammenhæng
 • Strategi og ledelse i formidlingsprojekter

Du lærer også at samarbejde bredt med politikere, forvaltninger, fritidslivets organisationer og lokalbefolkningen.

Der er ½ års studiepraktik, som kan foregå inden for turisterhvervene, museer, kulturinstitutioner eller eventuelt i udlandet.

Bachelorprojektet tager udgangspunkt i et udviklingsarbejde i en offentlig eller privat virksomhed.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, ekskursioner, virksomhedsbesøg samt tværfagligt projektarbejde med feltarbejde.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i natur- og kulturformidling. Den engelske betegnelse er Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management.

Uddannelsen foregår i Hjørring og i København ved Skovskolen i Nødebo.

I Hjørring udbydes uddannelsen både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Der vil være interne eller eksterne prøver i alle fag undervejs i studiet. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker med speciale i natur- og friluftsformidling. Specifikke adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået.

Det specifikke adgangskrav skal være bestået. Opfylder du ikke kravet, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering

Du kan også blive optaget efter en realkompetencevurdering, hvis dine kvalifikationer kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Heri kan fx indgå en relevant erhvervsuddannelse.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart, engelsk)6,2AO
Hjørring (Sommerstart)6,75,0
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
Fredensborg (Sommerstart)7,25,8

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du søge job inden for turisme eller andre oplevelseserhverv. Det kan være som formidler eller vejleder på museer, naturcentre, kulturhuse, feriecentre, hoteller og lignende.

Arbejdsopgaverne vil typisk være udvikling af materialer og overordnede formidlingsstrategier.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med kandidatuddannelsen i urbant design. Du har også mulighed for at videreuddanne dig med en diplomuddannelse eller en masteruddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De meget få nyuddannede (under 50) får beskæftigelse med undervisning og formidling i en røkke brancher.

Andre dækker over enkeltstående ansættelser i 18 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.