interview med kommunal miljømedaarbejder inden for landbrugsområdet
Artikel

Miljømedarbejder - landbrug

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som miljømedarbejder i forhold til landbrugserhvervet.

Lone blev for år tilbage tændt af en faglig interesse for jord og planter. Medvirkende til valget af uddannelse var fundet af døde hummere i Kattegat som følge af landbrugets udledning af næringsstoffer.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Indignation førte til jobbet

Hendes nuværende job valgte hun ud fra interessen for miljøforhold generelt samt erkendelsen af, at det er ude i kommunerne, der kan og skal gøres noget for at rette op på tingene.

Efter uddannelsen var hun et år i Fyns Amt samt i en kreditforening, for så at starte i Holbæk kommune i 1995. Efter 5-6 år kom hun til et fælleskommunalt miljøcenter – et job hun var meget glad for.

Med kommunalreformen blev centret nedlagt, og Lone kom tilbage til Holbæk, men søgte straks videre til nabokommunen Odsherred. Natur og miljøafdelingen har ca. 20 medarbejdere.

Ofte et spørgsmål om jura

”Forvaltning af lovgivning lærer man ikke på studiet, det lærer man i jobbet."
”Forvaltning af lovgivning lærer man ikke på studiet, det lærer man i jobbet."

Lone behandler i hovedsagen sager om landbrugets miljøforhold samt tilsynsopgaver.

"Jobbet rummer ret meget jura, faktisk. Vi læser afgørelser fra lignende sager og diskuterer, hvor vi skal lægge niveauet i vores afgørelser. Vi skal også løbende indarbejde ny lovgivning i vores sagsbehandling.”

Odsherred har mange fritidshuse, så om sommeren er der sager om problemer mellem naboer: ”En har fx anskaffet fem høns og en hane. Må han det? Må man tage sin hest med i sommerhuset?”

”Vi er især opmærksomme på, om der ligger naturområder i nærheden, der kan tage skade af for mange næringsstoffer, der spredes med gyllen.

Vi vurderer antallet af dyr, staldforhold og gener overfor naboer, afstand til veje, størrelsen af gyllebeholder osv.”

Det andet store sagsområde er tilsyn med landbrug med husdyrhold. Lone besøger ejendommene og ser efter, at de lever op til lovgivningens krav om opbevaring af husdyrgødning og produktionens størrelse.

Besøgene kan også være uvarslede. Fx holder hun øje med det såkaldte flydelag på gyllebeholderne på store svinebrug og pelsfarme:

”Når man kommer uvarslet, skal man gebærde sig fornuftigt. Nogle kan godt hidse sig lidt op, når der pludselig står en fra kommunen og forlanger noget. Det kræver diplomati.”

Ude i marken er bedst

”Det er bedst, hvis løsningen er god for alle parter. Vi kan jo se, at vores arbejde nytter."
”Det er bedst, hvis løsningen er god for alle parter. Vi kan jo se, at vores arbejde nytter."

Lone elsker at komme væk fra skrivebordet. Hun synes, det er sjovt at snakke med landmændene, og hjælpe dem med at finde løsninger:

"Både i det enkelte tilfælde, fx omkring en olietank, der står forkert, og mere generelt. Udvaskningen af næringsstoffer fra landbruget er faldet markant siden starten af 90’erne.”

Men vil hun det?

Lone kunne flytte over på den anden side af skrivebordet, i en landboforening, og være den, der laver miljøansøgningen for landmanden. Hun kunne også rykke ud i et rådgivende firma, der arbejder med miljøsager eller arbejde med grundvand, vandløb eller jordforurening.

”Men når jeg tænker på de muligheder, vender jeg tilbage til det her. Det er jo det her, jeg kan. Jeg kan tilmed mærke, at jeg er den erfarne.”

Siden sidst

Lone Husted Sørenden er i dag (2018) ansat som miljøkonsulent i Odsherred Kommune.

Se oversigt over flere interview.