Professionsbacheloruddannelse

Jordbrug

På overbygningsuddannelsen får du kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan specialisere dig inden for natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion eller jordbrugsøkonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i jordbrug
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Jordbrugsteknolog eller miljøteknolog
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger, ligesom du lærer at arbejde med salg og forretningsstrategi i jordbrugets virksomheder.

Jobmæssigt vil du kunne varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrug, miljø og natur.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at løse praksisnære problemstillinger inden for jordbrug, miljø og natur ved hjælp af nyeste metoder kombineret med relevant litteratur.

Opbygning

Det er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år og består af obligatoriske fællesfag, studieretningsfag, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.

Fag

Fællesfagene skal gøre dig i stand til at kunne reflektere over og udvikle praksis inden for jordbrug. De indeholder emner om markedskommunikation, formidling, valg af metode, refleksioner over anvendelse af valid viden, strategisk virksomhedsledelse og udvikling af nye forretningsmodeller.

Studieretninger

På uddannelsen vælger du mellem følgende studieretninger:

  • Natur og miljø: Du lærer om naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Studieretningen indeholder emner om bæredygtig ressourceudnyttelse, fx affald, energi og klimatilpasning. 
  • Landskab og anlæg: Studieretningen behandler emner inden for det tekniske, biologiske og juridiske område, med det formål, at du kan drive og udvikle anlægsgartnervirksomheder og kan udføre planlægning, projektering og forvaltning af grønne områder.
  • Planteproduktion: Planteproduktion handler om jord- og plantebiologi. Du får viden om biologiske processer til løsning af praksisnære problemstillinger inden for planteproduktion. Du får undervisning i emner inden for kemi og biologi, samt om interne og eksterne forhold som påvirker jordbrugsproduktionen. 
  • Husdyrproduktion: Husdyrproduktion behandler emner vedrørende kemi og biologi. Området kvalificerer udredning og beskrivelse af processer, relateret til løsning af praksisnære problemstillinger i og omkring husdyrproduktion. 
  • Jordbrugsøkonomi og ledelse: Jordbrugsøkonomi og ledelse beskæftiger sig med tekniske og fundamentale analyser på jordbrugsrelaterede råvaremarkeder samt på rente- og valutamarkedet. Du arbejder med risikoanalyse, markedsstrategi og anvendelsen af finansielle instrumenter for jordbrugsvirksomheder. 

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i jordbrug. Den engelske titel er Bachelor in Nature and Agricultural Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstudie, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

Der er indlagt praktikforløb i uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du kan søge job, hvor du skal varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, grøn planlægning, salg og undervisning inden for det offentlige og jordbrugsområdet.

Du vil også kunne arbejde i forsøgs- og forskningsvirksomheder.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information