erhvervsakademiuddannelser

Samfundsfaglige område

Kernen i dette område er den offentlige forvaltnings interne struktur og eksterne virke i forhold til samfund og borger.

Uddannelsen indeholder emner om almindelig sagsbehandling, kvalitetssikring, personale og økonomistyring styring samt fx forvaltningsret og personaljura.

Den er rettet mod både private virksomheder og offentlige forvaltninger.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...